Metsä

Metsä Group ottaa käyttöön runkohinnoittelun harvennuksilla – katkonta kuitupuuksi ja tukiksi ei vaikuta metsänomistajan puukauppatiliin

Harvennushakkuussa poistetuista puista maksetaan niiden järeyteen perustuva runkohinta.
Sanne Katainen
Järeysrunkohinta otetaan käyttöön kesäkuussa Metsä Groupin Lohjan, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun hankintapiireillä. Se laajenee koko maahan vuoden loppuun mennessä.

Metsä Group ottaa käyttöön uuden hinnoittelumenetelmän harvennuksilla. Uudessa menetelmässä harvennuksessa poistetusta puista maksetaan niiden järeyteen perustuva runkohinta.

Metsä Groupin mukaan menetelmä on kehitetty, jotta puun jalostusarvo pystytään optimoimaan kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa.

Järeysrunkohinta tarkoittaa, että harvennettavat puut ostetaan kokonaisina runkoina ja metsäomistajan saama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijäreyden mukaan. Se, miten rungot katkotaan kuiduiksi ja tukeiksi, ei vaikuta metsänomistajan saamaan puukauppatuloon, Metsä Groupin tiedote kertoo.

Järeysrunkohinta on Metsä Groupin mukaan myös kilpailukykyinen perinteiseen tukkiin ja kuitupuuhun perustuvaan hinnoitteluun verrattuna, koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi tarpeen ja markkinatilanteen mukaan.

”Metsäasiantuntijamme arvioi nykyaikaisella mittaustyökalulla puuston järeyden ja puuston laadun. Näiden tietojen perusteella määrittelemme leimikolle puulajeittain runkohinnan”, Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen kertoo.

Metsänomistaja saa metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen kuusirunkojen ja mäntyrunkojen keskijäreys ja kummallekin puulajille maksettava runkohinta kuutiometrille.

”Metsänomistaja saa puukaupan yhteydessä myös taulukon, josta hän näkee, miten kuutiohinta muuttuu, jos järeys muuttuu arvioidusta”, Jumppanen sanoo.

Puunkorjuun jälkeen saadaan tarkka hakkuukoneen mittaama tulos poistettujen puiden keskijäreydestä. Jos keskijäreys on korkeampi kuin metsäasiantuntijan arvioima keskijäreys, puusta maksettava hinta nousee ja päinvastaisessa tilanteessa hinta laskee.

”Yleisin harvennustapa on se, että poistetaan huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukkipuiksi. Jos hakkuussa poistetaan järeämpiä puita, nostaa se myös hintaa”, Jumppanen selvittää.

Tähän asti Metsä Group on ostanut kiinteällä runkohinnalla uudistusleimikoita. Niissä poistettavien puiden järeyden arviointi on helpompaa kuin harvennuksilla. Uudistushakkuussa puunkorjuu ei myöskään vaikuta millään lailla poistuman keskijäreyteen, koska kaikki rungot säästöpuita ja arvokkaita luontokohteita lukuun ottamatta kaadetaan.

”Haluamme lisätä runkohinnoittelun käyttöä ja vapauttaa katkontaa, jotta pystymme optimoimaan rungon jalostusarvon kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa”, Jumppanen sanoo.

”Järeysrunkohinnoittelua pilotoitiin syksyllä 2020, ja siitä saatiin metsänomistajilta erittäin hyvää palautetta. Jokainen mukana ollut oli valmis myymään seuraavankin harvennusleimikkonsa uudella hinnoittelumenetelmällä.”

Järeysrunkohinta otetaan käyttöön kesäkuussa Metsä Groupin Lohjan, Oulun, Jyväskylän ja Joensuun hankintapiireillä. Se laajenee koko maahan vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää:

Metsäjätitkin ostavat nyt puuta runkohinnalla – metsänomistaja voi unohtaa huolet reilusta katkonnasta, mutta tarjousten vertailu vaatii tarkkaa tukkisilmää

MT:n katkontakeskustelussa nousi esiin runkohinnoittelu ja nykyisestä hintatilastoinnista luopuminen – katso ohjelman tallenne

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä myi 777 000 eurolla Metsä Boardin osakkeita

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä alkuvuonna – sellun huippuhinnat näkyvät reippaina tulosparannuksina

"Kärkipäässä mänty- ja koivukuitu" – Metsä Group valmistautuu syksyyn ostamalla kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita

Metsä Groupin liiketulos 2,5-kertaistui – "Ensimmäinen vuosipuolisko muodostui kokonaisuudessaan erinomaiseksi"