Metsä

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle

Monien metsään liittyvien aloitteiden yhteensovittaminen voi aiheuttaa haasteita metsäomistajille.
Sanne Katainen
Metsästrategian lisäksi EU:ssa valmistellaan useita metsiin ­liittyviä aloitteita.

EU:n metsästrategia käsittää metsien hoitoon, käyttöön, suunnitteluun ja hallintoon liittyviä seikkoja. Lisäksi metsästrategia kehittää metsätalouden uusia kriteerejä ja indikaattoreita sekä korostaa pitkäkestoisten puutuotteiden edistämistä.

Painotus on monimuotoisuudessa ja ilmastonäkökulmissa. Taloudellisia ja sosiaalisia puolia sen sijaan käsitellään vain yleisellä tasolla.

Metsästrategia ei vielä velvoita mihinkään. Sen linjaukset tulevat kuitenkin vaikuttamaan tulevaisuudessa myös metsänomistajiin.

”Jos metsänhoitoon esitetään uusia vaatimuksia ja jos haluaa, että oma metsätila kelpaa esimerkiksi tietynlaiseen taksonomian vaatimusten mukaiseen raaka-ainetuotantoon, pitää tehdä muutoksia”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Elina Warsta.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan metsästrategian haasteena on, että se ei huomioi kestävää kehitystä tasapainoisella tavalla.

Komissio vaikuttaa unohtaneen jäsenmaiden toimivallan metsäasioissa. Jäsenmaat ja niiden olosuhteet ovat erilaisia ja eri näkökulmia olisi syytä tuoda esiin. Strategian ehdotusten mukaan on epäselvää, mikä kuuluu kansalliseen päätöksentekoon ja mitä ohjataan Brysselistä käsin, vaikka metsäpolitiikassa päätösvalta kuuluu EU:n perussopimusten mukaan jäsenmaille.

Euroopan metsäministerikonferenssi Forest Europe on tehnyt 30 vuotta työtä kestävän metsätalouden indikaattorien määrittelemiseksi. Sitä yhteistyötä on tärkeä jatkaa, eikä aloittaa EU:lle omaa, erillistä prosessia.

Lisäksi sekä pitkä- että lyhyt­ikäisiä puutuotteita tarvitaan korvaamaan fossiiliperäisiä ja muita uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa laatinut Suomelle kannan metsästrategiaan. Sen pitäisi edetä eduskunnan käsittelyyn perjantaina, kun ministerivaliokunta hyväksyy kannan.

Meneillään on myös epävirallisia keskusteluja virkamiestasolla samanmielisten maiden kanssa sekä jäsenmaiden yhteisen virallisen kannanoton eli neuvoston päätelmien laadinta puheenjohtajamaa Slovenian johdolla.

Metsästrategian lisäksi EU:ssa etenee useita metsiin liittyviä aloitteita.

Toukokuussa 2020 julkaistu biodiversiteettistrategia tavoittelee Euroopan luonnonmetsien entistä laajempaa suojelua. Siinä esimerkiksi pyritään luomaan suositukset luonnonläheiselle metsänhoidolle sekä määritelmät vanhoille metsille ja luonnonmetsille. Strategian mukainen lakikehikko hiilirikkaiden turvemaiden ennallistamiseen on tulossa tämän vuoden aikana.

Suomen kannalta merkittäviä ennallistamiskohteita voivat olla strategiassa mainitut hiilirikkaat turvemaat, joita meillä on noin kolmasosa koko EU:n turvemaista, myös metsätalouskäytössä.

Maailman metsäkadon vähentämiseen tähtäävä lainsäädäntöehdotus julkaistaan niin ikään tämän vuoden aikana.

Lisäksi työn alla on Fit for 55 -ilmastopaketti, jonka tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta.

”Jos jokaisessa tavoitteessa tehdään yksityiskohtaisia vaatimuksia siitä, mitä pitäisi tehdä, niin sopivatko ne kaikki yhteen? Ovatko ne järkeviä eri jäsenmaiden olosuhteissa ja edistävätkö ne jäsenmaiden tavoitteita?”, Warsta pohtii.

Useat aloitteet voivat pahimmillaan vain aiheuttaa hankaluuksia metsänomistajalle.

Lue lisää:

EU-ministerit vaativat päätösvaltaa metsiin – Ranskan kollegan tavannut ministeri Leppä: "Olemme yhtä mieltä siitä, että metsäpäätökset kuuluvat jäsenmaille"

Jos EU:lla olisi toimivaltaa metsissä, talouspuoli näkyisi linjauksissa enemmän

EU:n metsästrategia otti askeleita parempaan suuntaan, mutta jarruttaa metsien käyttöä, Metsäteollisuus arvioi – "Strategia jää ristiriitaiseksi"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Pietikäinen: "Aika ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkaa loppua kesken"

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio: "Hevostalouden ja ravien rahoitus pitää - ministeri perustaa työryhmän elivoimaisuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi"

Yliö: Metsänomistajat joutuvat puukaupassa eriarvoiseen asemaan – yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" ovat riski omaisuuden arvolle

HCV-kartat ovat riski metsäomaisuuden arvolle