Metsähallitus rakentaa aitauksia haapojen suojaksi – tarkoituksena on edistää liito-oravien elinympäristöjen säilymistä

Aidat suojaavat monimuotoisuudelle tärkeitä haapoja hirvien suuhun joutumiselta.
Liito-orava pesii ja ruokailee haavassa.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.