Kasvava metsä lisää hiilinieluja: Mitä enemmän on ikääntyneitä, ylivanhoja metsiä, joissa kasvu on heikkoa tai pysähtynyt, sitä enemmän myös hiilinielut ovat hiipuneet

Vuosilustojen tutkiminen antaa luotettavaa kasvu- ja yhteyttämistietoa.
Mitä enemmän on ikääntyneitä, ylivanhoja metsiä, joissa kasvu on heikkoa tai pysähtynyt, sitä enemmän myös hiilinielut ovat hiipuneet.