Tuulivoiman merkittävin ympäristövaikutus on energiaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentyminen

Tuulivoima on jo nyt tarkoin säänneltyä, kuten muukin rakentaminen.
Tuulivoimala. Kuvituskuva.