Metsäenergian tulevaisuus ei saa olla uhattuna ‒ On järjenvastaista peräänkuuluttaa metsiin liittyviä innovaatioita ja tehdä metsäteollisuudesta samaan aikaan tarinan roisto

Suomen kannalta ympäristövaliokunnan lausunto on tällaisenaan todella raju.
Esimerkiksi ensiharvennus, josta hakkuutähteitä saadaan, on puuston kasvun kannalta monella tapaa hyödyllinen.