Päivystyksen ongelmat pitää ratkaista

Suomessa on suhteellisesti enemmän hoitohenkilökuntaa kuin useimmissa Euroopan maissa.