Politiikka

MMM:n budjettiesityksessä ei yllätyksiä – ministeri Leppä: "Iso kuva on se, että entisellä mallilla ja tukitasolla jatketaan"

Budjettiesityksen suurin nousija olivat ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit.
Sanne Katainen
Koko budjetin yleislinja on luottamusta vahvistava, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaissumma tippuisi sen oman budjettiesityksen mukaan noin 27 miljoonalla eurolla. Muutos selittyy kuitenkin käytännössä kuitenkin siitä, että tänä vuonna makeraa rahoitettiin kertaluontoisesti yli 90 miljoonalla.

Tätä lukuun ottamatta hallinnonalan rahoitus itse asiassa nousisi hieman. Lisärahaa tulisi erityisesti ympäristökorvauksiin, luonnonmukaiseen tuotantoon, neuvontaan ja ei-tuotannollisiin investointeihin (167 miljoonaa tätä vuotta enemmän), sekä luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen (15 miljoonaa enemmän).

Myös biokaasutuotannon edistämiseen on budjetoitu neljä miljoonaa euroa uutta rahaa.

Yksi budjettiesityksen suurista häviäjistä on hevoskasvatus ja hevosurheilu, joiden veikkauksen tuotoilla rahoitettava edistäminen supistuisi lähes kuudella miljoonalla. Pudotus olisi kutakuinkin odotetun suuruinen.

Ministeriön oma budjettiesitys on reilut 45 miljoonaa euroa aiemmin julkistettua valtiovarainministeriön hallinnonalalle esittämää budjettia kookkaampi.

Suurin ero valtiovarainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön oman esityksen välissä on budjetin suurimman nousijan, ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon, neuvonnan ja ei-tuotannollisten investointien rahoitus. MMM esittää näitä määrärahoja 22 miljoonaa valtiovarainministeriötä enemmän.

Myös alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen esitetään yli 16 miljoonaa ja maatalouden aloittamis- ja investointiavustuksiin kymmenen miljoonaa VM:ää enemmän. Molemmissa rahoitus kuitenkin tippuisi tämän vuoden tasosta myös MMM:n esityksessä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) huomauttaa, että budjettiin tulee vielä tarkennuksia, kunhan Euroopan unionin vastikään saavutetun budjettisovun yksityiskohdat selviävät.

”Iso kuva tässä budjetissa on se, että entisellä mallilla ja tukitasolla jatketaan. Yksityiskohtia pitää vielä budjettiriihessä hioa”, Leppä kommentoi.

”Koko budjetin yleislinja on luottamusta vahvistava. Kilpailukyvyn vahvistamisellahan on iso merkitys myös luonnonvara-alan viennille. Niin puutuotteille, metsätaloustuotteille, kuin ruokaviennillekin.”

Yksittäisinä positiivisina parannuksina Leppä piti esimerkiksi kyläkauppatuen jatkoa ja biokaasutuotannon kehittämiseen ohjattua rahoitusta.

Lue lisää

Ministerit valmistelevat valkoposkihanhia koskevaa kirjelmää komissiolle – Leppä ja Mikkonen vaativat yhdessä lajin siirtämistä metsästettävien lajiliitteeseen

Porohoitolautakunta asetettiin ensimmäistä kertaa – antaa asiantuntijalausuntoja esimerkiksi vahingoista, joita porojen epäillään aiheuttaneen viljelyksille

Facebookissa liikkeellä MT:n jutuksi naamioitu valeuutinen raivioratkaisusta – MT:n päätoimittaja tuomitsee teon jyrkästi

Sopua EU:n maatalouspolitiikasta ei vielä löytynyt – neuvottelut jatkuvat kesäkuussa