Politiikka

"Kärsijöinä ovat turveala ja Savonmaalla öljylämmitteisessä talossa asuva ihminen" – näin Vanhanen kuvaa hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila harmitteli metsien hakkuukertymän pienenemisen tulevan kalliiksi kansantaloudelle.
Sanne Katainen
Matti Vanhasen mukaan on pulmallista, ettei ilmastotoimien haittoja joillekin yrityksille ja kotitalouksille pystytä täysin korvaamaan.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) nimeää hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisen ongelmaksi taloudellisten menetysten pistemäisyyden. Ilmastotoimista kärsivät muun muassa turveala ja "keskituloinen, Savonmaalla öljylämmitteisessä talossa asuva ihminen, jonka työpaikka sijaitsee 50 kilometrin päässä".

Haittaverojen ja muiden ohjauskeinojen kuormittavuutta tietyille yrityksille ja muun muassa vähävaraisille kotitalouksille, on suunniteltu tasattavan erilaisilla tuilla.

"Täydellistä kompensaatiota ei pystytä toteuttamaan, mikä on pulma", Vanhanen arvioi torstaina kestävän kehityksen toimikunnan, talousneuvoston ja ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokoontumisessa Helsingissä.

Seminaarissa nousi puheeksi myös kansalaisten syyllistäminen milloin ruokavaliosta, matkustelusta ja milloin asumisesta. Ilmastoystävällisistä valinnoista kaivataan motivoivia, helppoja ja verrattain edullisia.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila luettelee tärkeiksi ilmasto- ja elvytyskeinoiksi kriisinkestävän hajautetun yhdyskuntarakenteen, betonirakentamisen vähentämisen sekä biotalouden investoinnit, joita Suomen pitäisi houkutella yksimielisellä viestillä vakaasta investointiympäristöstä.

Marttila harmitteli metsien hakkuukertymän pienenemistä: "Metsien hiilinielu kattaa yli 80 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä. Jokainen metsiin varastoitu ylimääräinen hiilitonni maksaa kansantaloudelle bkt:n menetyksenä yli 10 kertaa enemmän kuin päästöoikeuden hinta."

Lue lisää:

Naudanlihan haittavero esillä ministeritason kokouksessa – Krista Mikkonen painotti siirtymätukia viljelijöille, yrityksille ja kotitalouksille

Lue lisää

Kalmari jyrähtää luontojärjestöille: "Yhdellä puhelinsoitolla olisi voitu selvittää asiaa ja silti jatketaan somessa virheellisen tiedon jakamista"

Lukijalta: Kun mökkimetsä hakataan, maalaisidylli murskaantuu ja mökin arvo alenee

Metsänomistajat ja mökkiläiset

Ympäristökeskuksen Soimakallio arvioi uusien hiilinielulaskelmien sisältävän 70 miljoonan kuution hakkuut – ministeriö muistuttaa, että vertailutaso ei ole tavoite tai ennuste