Politiikka

Metsätaimien tuottajilta hätähuuto ja "julmat faktat" turpeen puolesta: "Hiilinielujen kasvu vaarantuu ja korvaavaa kasvualustaa ei ole"

"Metsittämistä halutaan tukea hiilinielujen aikaansaamiseksi, mutta turpeen pois ottamisella vesitettäisiin kaikki."
Mari Ikonen
"Jalostettu siemen lisää oleellisesti tukkipuun osuutta ja jää siten pitkäaikaisempaan hiilivarastoon jatkotuotannossakin", turvetta puolustavat taimituottajat muistuttavat.

Jos Suomesta ei enää saa kasvuturvetta, metsätaimien kasvatus ja hiilinielujen kasvu vaarantuvat, varoittaa Suomen metsätaimituottajat ry.

"Fakta on, että korvaavaa kasvualustaa ei löydy. Ei edes mitään sekoitetta turpeen joukkoon. Suomen ja Ruotsin tutkijat ovat monia vuosia yrittäneet löytää jotain muuta kasvualustaa, mutta tuloksetta", sanoo Mellanå Plantin toimitusjohtaja Rainer Bodman.

Hän listaa "julmat faktat", mikä kotimainen turvetuotanto lakkaa.

"Lopetetaan puuntaimien eli hiilinielujen kasvatus Suomessa, kasvatetaan niitä sellaisilla maissa, joissa kasvuturvetta saa nostaa, tuodaan turve naapurimaista tai siirrytään vanhaan avojuurituotantoon eli mennään kehityksessä 30 vuotta taaksepäin."

Bodman huomauttaa, että hätähuuto koskee kaikkia turpeenkäyttäjiä, sillä turpeentuotanto vain pientä käyttäjäryhmää varten onnistu.

Metsätaimituottajien kannanotossa muistutetaan, että taimia tulee Suomen markkinoille 160 miljoonaa vuodessa ja lisäksi on vientiä Ruotsiin.

"Taimien istutus nopeuttaa metsän syntymistä 4–15 vuotta muihin menetelmiin verrattuna ja synnyttää varmimmin täysipuustoisia ja hyvälaatuisia metsiä. Suomen metsät on erittäin hyvä hiilidioksidin sidontaväline ja nykytavan jatkaminen jopa parantaa suorituskykyä vuosittain", kannanotossa sanotaan.

Metsien vuotuinen kasvu on lisääntynyt siten, että vuonna 1980 se oli 60, viime vuonna 105 miljoonaa kiintokuutiota ja jalostetun siemenen avulla kasvussa tavoitellaan 125 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2030.

"Jalostettu siemen lisää oleellisesti tukkipuun osuutta ja jää siten pitkäaikaisempaan hiilivarastoon jatkotuotannossakin. Metsittämistä halutaan nyt tukea hiilinielujen aikaansaamiseksi, mutta turpeen pois ottamisella vesitettäisiin kaikki tämäntyyppiset ympäristöhankkeet. Metsätaimituotanto on Suomessa harvoja toimialoja, jotka tuottavat parannusta hiilensidontaan joka vuosi. Onko todella kiire rikkoa kaikki yli sadassa vuodessa rakennettu toiminta ja tuotanto?"

Myös turpeen vuotuinen kasvu ylittää käytön kaksin- tai kolminkertaisesti eli turvevarastot ja hiilen sitoutuminen turpeeseen lisääntyvät käytöstä huolimatta.

Metsätaimituottajat muistuttavat myös, että taimituotannon työllisyysvaikutus on satoja taimitarhoilla ja tuhansia istutuksessa.

Turpeelle ei ole löydetty korvaavia tuotteita, mikä voisi johtaa tuontiin, turvetta suurempaan ympäristökuormitukseen ja niin kalliisiin vaihtoehtoihin, ettei taimituotanto olisi enää vaihtoehto metsän uudistamisessa.

"Mikäli vain metsätaimituotantoon saataisiin käyttää turvetta, kukaan ei enää pystyisi tuottamaan sitä näin tärkeälle toimialalle pienen käyttövolyymin takia. Siksi koko kasvintuotannon ja kuiviketurvetuotannon säilyminen Suomessa on monen suomalaisen elinkeinon pysyvyyden kannalta välttämätöntä."

Pelkästään Kekkilän sadan miljoonan euron vientitulot sekä Biolanin vientitulot loppuisivat ja vaihtuisivat tuontikustannuksiin.

Lue lisää

Kasvuturvetta tarvitaan myös Suomen taloudessa

Ministeri Lepälle satelee yhteydenottoja turveyrittäjiltä ja viljelijöiltä: "Hallituksen turvattava kasvu- ja kuiviketurpeen sekä energiapuun saatavuus ja yrittäjien toimeentulo"

"Kehysriihtä lämmitetään turpeella" – MTK:n Marttila: "MTK joutuu ehkä jo tänä vuonna edistämään kuivike- ja kasvuturpeen tuontia Venäjältä"

Bioenergia ry: Ahdinkoon ajetut turveyrittäjät tarvitsevat nopeaa apua jo ennen EU:n siirtymärahoitusta