Politiikka

Päästötavoitteisiin pyrkiminen ei tule ilmaiseksi: Uusi EU-asetus voi tuplata merirahdin hinnan

FuelEU Maritime -asetus ja päästökaupan laajennus nostaisivat viennin kustannuksia sadoilla miljoonilla euroilla.
Saara Lavi
Pohjoismaiden talvimerenkulku jääpeitteessä lisää rahtialusten polttoaineen kulutusta 20–60 prosenttia. Kalusto on turvallisuussyistä jäävahvisteista, minkä takia ne ovat raskaampia kuin muualla käytettävät alukset. Talven ensimmäinen jäänmurtaja on jo lähtenyt Perämeren suuntaan.

EU:n energia- ja ilmastopaketti sisältää tusinan verran lakiehdotuksia, joilla tavoitellaan ilmastoneutraaliutta vuonna 2050. Monet näistä aloitteista vaikuttavat merkittävästi merenkulkualaan, luonnehtii europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.).

"FuelEU Maritime -asetus luo edellytyksiä uusiutuville polttoaineille merenkulussa, tiivistää Katainen.

Hän on parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan neuvottelijana FuelEU Maritime ja satamien infraa koskevan Afir-asetuksen valmistelussa. Päätöksiä on odotettavissa Ruotsin puheenjohtajakaudella syksyllä, jolloin asetusta hiotaan valmiiksi kolmikantaneuvotteluja varten.

Päästökaupan laajentaminen merenkulkuun ohjaa merenkulkualaa vähähiiliselle tielle, ja saastuttaville polttoaineille asetetaan nykyistä kalliimpi hinta.

"Edellä mainitut säädökset kietoutuvat toisiinsa ja ovat Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia. Haasteet ovat tosi isoja, ja niillä on jatkossa laajoja vaikutuksia Suomen viennille", Katainen sanoi alan eri toimijoille järjestämässään webinaarissa.

Katainen sanoo lakipaketin olevan vielä aloitusvaiheessa. "Hyvin paljon nousee huolta siitä, ettei kokonaiskäsitystä asetuksen ristikkäisvaikutuksista ole kenelläkään."

Pelkona hänen mukaansa on saada yhden maan erityistarpeet esille, kun monilla EU-mailla on omia jäsenmaakohtaisia kysymyksiä. Lisäksi tulee satamien kautta kolmansiin maihin kulkevan transitoliikenteen tulevaisuus, koska eteläinen Eurooppa kilpailee Pohjois-Afrikan kanssa samoin kuin Suomi Venäjän kanssa.

"Suomen syrjäisyys ja talvimerenkulku ovat oma haasteensa. Viro on tullut tässä mukaan talvimerenkulun erityiskohtiin, mutta Ruotsi ei, koska heidän tärkeät satamat sijaitsevat meitä etelämpänä."

Vaihtoehtoiset polttoaineet riittävät Kataisen mukaan, kunhan raaka-ainepohja on tarpeeksi laaja. "Nesteytetty biopohjainen vaihtoehto on turvattava asetuksissa, siinä meillä on hyvää kehitystä. Valitettavasti EU haluaa luokitella esimerkiksi ruuantähteet fossiilisiksi."

Vihreä siirtymä lisännee polttoainekuluja Suomen meriliikenteessä arviolta 100–300 miljoonalla eurolla, mutta jatkossa kustannus voi vielä moninkertaistua.

Eckerö-konsernin tekemä laskelma ennakoi polttoainekulujen vähintään kaksinkertaistuvan nykyisestä korkean hinnan ja vaikean saatavuuden takia.

Lopputuloksena varustamo arvioi, että siinä tapauksessa yhtiön täytyy nostaa rekkalipun hintaa vähintään sata prosenttia.

Perämeren liikenne on ESL Shippingin toimitusjohtajan Mikki Koskisen mukaan vaikeuksissa, jos pahin toteutuu.

"Meillä on todellinen huoli kilpailukyvystä ja uusien alusten saamisesta liikenteeseen. Ministeriön kustannusvaikutuslaskelmat ovat täysin alimitoitettuja, en muuta näkemystäni tästä", Koskinen sanoo.

"Olemme keskustelleet kumppanien kanssa jääolosuhteista ja kasvihuonekaasujen rajaamisesta. Kuljetukset voivat tulla mahdottomiksi, jos laiva menettää sertifikaattinsa", Koskinen jatkaa.

Suomen Transitoliikenneyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Koskinen sanoo idästä tulevan vuosittaisen transitoliikenteen määräksi yhdeksän miljoonaa tonnia ja arvoksi 200 miljoonaa euroa.

"Suurten alusten liikenne on jo nyt kotimaisten maksujen vuoksi naapureita kalliimpaa, ja alukset käyttävät raskasta polttoöljyä. On aivan selvää, että raskaat toimet siirtävät liikenteen Venäjälle."

Hänen mukaansa pienikatteinen toiminta ei sietäisi lisäkustannuksia.

"Jos taas Suomi pelaa korttinsa hyvin, liikenne voidaan tuplata tuloineen 400 miljoonaan euroon."

Lue myös:

Anttonen ja Herlin testaavat biopolttoaineen tekoa hiilidioksidista – "Suuri merkitys raskaan liikenteen uusiutuvana polttoaineena"

St1 ja SCA ovat perustaneet biopolttoaineisiin keskittyvän yhteisyrityksen – investoi 200 000 tonnin biojalostamoon

Lue lisää

Takkarahasta sosiaali- ja ilmastorahastoon

Eläinpalkkioihin saatava ratkaisu heti

EU:n komission vuodenvaihteelle odotettu ratkaisu eläinpalkkioista viipyy edelleen – Leppä: "aikatauluja tärkeämpää on nyt saada asia järjestykseen"

Katainen esittää kiireellisen kysymyksen komissiolle suomalaisviljelijöiden eläinpalkkiosta