Politiikka

"Jos markkinat eivät toimi reilusti, tarvitaan viranomaista", Petteri Orpo kannattaa kauppaa suitsivaa ruokavaltuutettua

Politiikka 28.03.2018

Kauppaa ja Elintarviketeollisuusliittoa ruokavaltuutettu ei sen sijaan kiinnosta, vaikka elintarvikeyritysten johtajat ovat suopeita.


Jaana Kankaanpää
Elintarvikeyritykset kokevat kaupan MT:n kyselyn mukaan kaupan aseman liian vahvaksi.

MT julkisti maanantaina kyselyn kaupan ja teollisuuden suhteesta. Siinä 90 prosenttia kotimaisten elintarvikeyritysten ylimmästä johdosta koki kaupan aseman liian vahvana ja valtaosa piti tarpeellisena uutta elintarvikelakia ja siinä esitettyä elintarvikevaltuutettua. Valtuutettu valvoisi kauppatapoja.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo suhtautuu myönteisesti uuden ruokavaltuutetun tehtävän perustamiseen.

"Tavoitteena täytyy olla toimivat markkinat ja jokaisen täytyy saada itselleen kuuluva osa. Tämän pitää olla tavoite, ja kun nyt on epäilys, ettei näin ole ja että markkina ei toimi, on syytä tehdä toimenpiteitä", Orpo sanoi maanantaina MT:lle.

Hän korostaa kannattavansa ensisijaisesti alan itsesäätelyä.

"Jos alan itsesäätely toimii, valtuutetulla on helppo homma. Mutta jos markkinat eivät toimi reilusti, tarvitaan viranomaista", Orpo sanoo viitaten itsesääntelyllä kauppatapalautakuntaan.

Orpo ei halua ottaa kantaa valtuutetun muskeleihin tai mahdollisiin sanktiokeinoihin väärinkäytöstilanteissa.

Ala voi harjoittaa itsesäätelyä esimerkiksi kauppatapalautakunnassa. MTK perusti lautakunnan yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n kanssa vuonna 2014 ratkomaan juuri elintarvikeketjun kauppatapojen ongelmia.

MTK kuitenkin erosi lautakunnasta vuonna 2015, koska se ei MTK:n mukaan pystynyt vaikuttamaan ongelmiin.

"Alkutuottajan pitäisi ilman muuta olla mukana alan itsesäätelytyössä eli kauppatapalautakunnassa. Aina kannattaa palata yhteisiin pöytiin. Jos MTK on jostakin lähtenyt, sinne kannattaa palata. Kannatan ennen kaikkea yhteistyötä ja rinnakkaista mallia, en pelkkää viranomaista."

MTK:n johtokunta päätti tiistaina, että paluu kauppatapalautakuntaan on mahdollista, jos pelisääntöjä muutetaan ja elintarvikevaltuutetun tehtävä päätetään perustaa.

Toiminnanjohtaja Antti Sahin mukaan toimintaperiaatteet kaipaavat kehittämistä, jotta sitoutuminen olisi aitoa ja esimerkiksi kaupalle tulee velvollisuus vastata siitä tehtyihin kanteluihin.

"Nyt koko juttu raukeaa, jos kauppa ei vastaa valituksiin mitään", Sahi sanoo.

"Katsomme, että tarvitaan sekä itsesääntelyä että lakimuutosta, niin kuin hallitusohjelmassa on luvattu. Nyt lausunnolle lähtenyt lakiesitys on kuitenkin kovin vaatimaton toimiltaan ja sisällöltään."

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori sanoo, että ETL vastustaa uutta elintarvikelakia ja ruokavaltuutettua. Perusteluna on, että työtä tekee jo kauppatapalautakunta, jonne hän toivoo MTK:nkin palaavan.

Tammivuoren mukaan lautakunta on tehokas ja puolueeton ja toimii joustavammin kuin lainsäädäntö, joka tekee kaikille samat säännöt.

ETL on siis eri mieltä kuin sen jäsenyritykset, vaikka MT:n kysely kokemuksista kaupan kanssa on uunituore?

"Tämä on ETL:n hallituksen kanta. Työvaliokunnassa on käynyt ilmi, etteivät kaikki jäsenet myöskään vastaa kyselyihinne."

Tammivuori ihmettelee myös haetun valtuutetun osaamista.

"Kun kauppatapalautakunnassa toimii jo nyt kaksi professoria ja yksi tuomari, mistä löytyy yksi henkilö, joka hallitsee alan lainsäädännön?"

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT