Kolumni

Liikenneverotus edistämään alueellista tasa-arvoa

Perustuslakimme 9. pykälä antaa ihmisille oikeuden valita vapaasti asuinpaikkansa. Sama sopimus meidän suomalaisten kesken korostaa yhdenvertaisuutta, oikeutta liikkua vapaasti ja harjoittaa elinkeinoaan.

Olen viime viikkoina nostanut esille alueellisen eriarvoisuuden, joka liittyy autoilun litraperusteiseen verotukseen. Aihe on tärkeä, koska päästöttömän liikkumisen lisääntyessä uhkaa veronmaksupaine keskittyä tulevina vuosina yhä enemmän polttoaineen ostajille.

Karrikoidusti olen sanonut, että sorateiden käyttäjillä kulutus on suurinta, mutta noille teille verorahoja palaa hoitoon kaikkein vähiten.

Maaseudulla asuvilla on perusteltu oikeus odottaa oikeudenmukaisempaa liikenteen verotusta. Haluan ajaa valtiovarain­ministerikaudellani läpi ajattelutavan, jonka mukaan liikenteen verotus voidaan muuttaa siten, että se keventää ammatti­liikenteen kustannuksia, että se huomioi kustannuksissa alemmilla tieverkoilla ajamisen ja se suosii joukko­liikennettä siellä, missä se toimii.

Koko uusi järjestelmä voitaisiin rakentaa vähäpäästöisyyteen kannustavaksi, mutta ei tekisi sitä maaseudun asukkaita rangaisten.

Meidän pitää toimia niin, että teollisuuden ja raaka-aineiden kuljetuksissa ei pitkistä matkoista rangaista niin paljoa kuin nykyisin. Koko maan voimavarat saadaan parhaiten käyttöön silloin, kun kuljetuskustannukset eivät ajankäyttöä lukuunottamatta ole kohtuuttomat.

Sama koskee meidän kansalaisten liikkumista. Olisi luontevaa, että litrojen verottaminen lopetettaisiin ja siirryttäisiin keräämään maksu ajettujen kilometrien mukaan.

Maantiet on valmiiksi jaettu eri luokkiin ja teiden hoidossa noudatetaan vielä erillistä jakoa teiden hoitoluokkiin. Matalan luokan tiellä myös kilometrimaksu olisi matala verrattuna moottori­tiehen tai keskuskatuun.

Uusi maksumalli lisäisi alueellista tasa-arvoa koko maassa mutta myös maakuntien ja yksittäisten kuntien sisälläkin. Se olisi myös oikeudenmukainen, koska myös sähköautoilla ja muilla päästöttömillä polttoaineilla ajavat osallistuisivat verotulojen kartuttamiseen.

Uskon, että aika on kypsä tälle ajatukselle.

Uudistuksen toteuttaminen ottaisi ehkä noin vuosikymmenen tekniikan kehittämiseksi ja direktiivien muuttamiseksi. Mutta jo näkymä uudesta suhtautumisesta tekisi hyvää.

Autoilua ei koettaisi uhatuksi vaan välttämättömyydeksi pitkien etäisyyksien maassa.

Autoilun päästöt on alennettavissa ilmaston kannalta hyväksyttävälle tasolle.

Uusi malli istuisi hyvin etätyötä, monipaikkaisuutta ja kotimaan matkailua suosiviin trendeihin.

Maaseutukuntien väestökatoa ei kyetä hidastamaan ja kiinteistöjen arvojen alenevaa kehitystä ei kyetä pysäyttämään ellei tehdä toimia, jotka vahvistavat oikeutta asua metropolialueiden ulkopuolisessa Suomessa.

Samalla kun liikenteen verotuksesta tehdään oikeudenmukaista, pitää myös liikenteen päästöjä vähentää. Hallituksen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tähän voidaan päästä muun muassa lisäämällä tuntuvasti kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden käyttöä.

Ollessani pääministeri 2000-luvulla Suomessa otettiin käyttöön biopolttoaineen jakeluvelvoite. Se on tehnyt liikenteestä ympäristöystävällisempää sekä tuonut Suomeen uutta työtä ja innovaatioita.

Biopolttoaineen jakeluvelvoite tulee nostaa tulevina vuosina nykyisestä 30 prosentista jopa 40 prosenttiin. Erityisesti on lisättävä biokaasun saatavuutta ja jakelupaikkoja. Eri maakunnista onkin tullut useita biokaasun tuotannon lisäämistä tavoittelevia ehdotuksia osaksi Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jota parhaillaan valtiovarainministeriössä kokoamme.

Reilu siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen on täysin mahdollinen.

Maaseudulla asuvilla on perusteltu oikeus odottaa oikeuden­mukaisempaa liikenteen verotusta.

Lue lisää

Turvavälit teillä ja tapahtumissa

Yle uutiset: Tyhjä akku, tyhjä tankki tai tyhjä rengas Tiepalvelun kutsumisen yleisimmät syyt

Matti Vanhanen ei laske kutsumustyössään tunteja - kotimaan maakuntavierailut ja niiden ohjelmat ovat olleet uran mieluisia hetkiä

Osaatko ohittaa oikein? Muista loiva liike ja taustapeili