Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Kolumni

Pitää katsoa iltapäivää pidemmälle

Taudista päästään eroon hoitamalla sekä meillä Suomessa että maailmalla, ei väittelemällä yksityiskohdista. Talouden vajeista ja velkaantumisesta päästään eroon tekemällä enemmän ja tuottavammin.

Ilmaston muuttuminen elinkelvottomaksi estetään puuttumalla ajoissa päästöihin ja korvaamalla energia uusiutuvan luonnon tarjoamilla mahdollisuuksilla. Ja ruoka saadaan kestävästi riittämään maailman kasvavalle väestölle luonnon reunaehdot muistavalla tuotantotavalla.

Tässä neljä isoa teemaa, joiden eteen pitää työskennellä koko ajan.

Korona on ehkä sysännyt julkisuudessa syrjään talouden pidemmän ajan haasteet. Koronan hoitotoimenpiteet eivät ole kuitenkaan niitä hävittäneet. Ne ovat olemassa ja ovat todellisia. Päinvastoin koronan aikana julkinen vaje on luonnollisesti kasvanut.

Talouden kohdalla on puhuttava työvoiman riittävyydestä, tuottavuuden kehityksestä, investointiasteen nostamisesta, tutkimuksen ja kehitystyön kokonaistasosta ja menoista ja tuloista. Ei ole patenttiratkaisua, vaan tarvitaan etenemistä kaikilla osa-alueilla.

Pekka Ala-Pietilän työryhmä teki perusteellisen työn tulevan kasvupotentiaalin löytämiseksi. Jos tiedossa oleva tuottavuuden kehitys ja työvoiman määrän kehitys on tuottamassa meille tällä vuosikymmenellä keskimäärin vain yhden prosentin vuotuisen talouskasvun, niin pärjätäksemme ikääntyvän väestön luomien kustannusten kanssa, meidän on kyettävä kaksinkertaistamaan kasvu. Valtiovarainministeriön virkamiehet tekivät arvion siitä, vieläkö olemme Pohjoismaa ja sen yhteydessä erot paremmin pärjänneisiin naapureihimme todistavat aivan samaa.

Kasvun kaksinkertaistaminen edes vuosittaiseksi kahden prosentin kasvuksi edellyttää etenkin kolmea isoa asiaa. Tutkimus- ja kehitystyöhön on pitkäjänteisesti satsattava nykyistä selvästi enemmän. Tarvitsemme tasokorotusta investointeihin tuottavuuden nostamiseksi. Ja tarvitsemme lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä varman näkymän työvoiman riittävyyteen.

Investointien lisäämiseksi investointien rahoituspohjasta on huolehdittava. Korona osoitti, että yritysten on oltava vakavaraisia kestääkseen omalla rahallaan kriisit. Lisäksi tätä omaa rahaa tarvitaan investointeihin. Siksi viestini on yksiselitteinen: millään verotusmuutoksilla ei pidä heikentää omistajien kiinnostusta yritykseensä tai kiinnostusta vahvistaa voittovaroista yrityksen tasetta.

Puheet esimerkiksi osinkoverotuksen kiristämisestä ovat juuri sellaista, mitä ei pidä tehdä, jos haluamme tukea työpaikkojen syntymistä. Itse mietin päinvastoin sitä, miten voisimme esimerkiksi ottaa askeleen Viron veromallin suuntaan ja lisätä kiinnostusta vahvistaa yrityksen vakavaraisuutta.

Kasvu vaatii tekijänsä. Kansakunta, joka katsoo iltapäivää pidemmälle osaa laskea, riittääkö työvoima eläköitymisen vauhdissa. Väestöpolitiikan arvoa on korotettava ja meidän on oltava valmiita lisäämään työperäistä maahanmuuttoa. Tarvitsemme valmista osaamista, tutkijahuipuista rakennusmiehiin ja vientiassistenteista sairaanhoitajiin.

Olen kirjoittanut tästä ennenkin. Närpiössä on saatu ulkomaisella työvoimalla kasvihuoneviljelyn kautta hyvinvointia ja elinvoimaa koko paikkakunnalle. Vastaavasti teollisuutemme tarvitsee ihmisiä, joilla on valmista osaamista ja yhteyksiä kaikkialle maailmassa. Ja meillä on ympäri maata mitä tavallisimpia työtehtäviä, jotka pitää tehdä.

Aktiivisella perhepolitiikalla, joka valitettavasti tuntuu olevan lähes ainoastaan Keskustan asialistalla, voidaan saada tuloksia tulevaisuuteen. Mutta sitä ennen meidän myös on saatava valmista työvoimaa maailmalta sekä pysyviin töihin että kausityöhön.

Tämän sanon tietäen, että Suomessa käydään välillä hyvinkin tunteikasta keskustelua maahanmuutosta. Tästä teemasta järkevä enemmistö ei kuitenkaan saa vaieta.

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja keskustan kansanedustaja.

"Itse mietin sitä, miten voisimme esimerkiksi ottaa askeleen Viron veromallin suuntaan."

Lue lisää

PEFC:n kestävyys jäi olemattomalle pohjalle

Kirja on aina kutsuttu vieras – lukija tekee itse aloitteen tarttuessaan kirjaan

Elävä musiikki ei saa kuolla

Älä ole kumileimasin