Kommentti

Keski-Euroopan metsätuhot lisäävät PEFC-sertifioinnin suosiota

Metsätalouden on muututtava, mikä näkyy varmasti myös metsien sertifioinneissa.

Kuten monessa muussa Keski-Euroopan maassa, myös Itävallassa metsät ovat voineet viime vuosina huonosti. Viime vuonna erilaiset tuhot veivät 11 miljoonaa kuutio­metriä puuta, mikä pakotti metsänomistajat hakkaamaan metsiään ennätystahtia.

Ei siis ihme, että PEFC:llä on maassa vankka asema. FSC:n sisältämä vaatimus viiden prosentin täyssuojelusta ei helpottaisi itävaltalaista metsänomistajaa tilanteessa, jossa päätehakkuukypsät leimikot ovat jääneet arvottomiksi.

Sertifiointikriteerien on tulevaisuudessa joustettava muuttuvan ilmaston myötä. Kuten Itävallan metsänomistajajärjestön pääsihteeri Bernhard Budil totesi, metsätalouden muutos on väistämättä edessä.

Jatkossa sertifiointeja tehdään todennäköisesti enemmän kuusivaltaisten metsiköiden sijaan ilmastokestävämmissä lehtipuumetsiköissä. Koko metsäsektorin Euroopassa on keräännyttävä yhteen ja jaettava tietoa siitä, millaiset metsät ovat muuttuvassa ilmastossa tulevaisuutta.

Lue lisää

PEFC-sertifikaatin kriteerien päivitys edistyy – ensimmäinen luonnos keräsi satoja kommentteja

Itävallan metsänomistajille FSC-sertifiointi ei kelpaa, vaikka monessa Euroopan maassa se purjehtii myötätuulessa – "Olemme tiukasti FSC:tä vastaan"

Metsänomistajia houkutellaan tiukempaan sertifiointiin, mutta kannattaako se? – "Kymmenientuhansien panos edellyttää aika vahvaa näyttöä selkeästi korkeammasta kantohinnasta”

Päivitetyissä PEFC-kriteereissä tiukennuksia säästöpuihin ja suojakaistoihin – luonnosta ehtii kommentoida vielä parin viikon ajan