Talous

Fortumin hallitus hylkäsi WWF:n ehdotuksen: Toimintaa ei sopeuteta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen lämpenemisrajaan

Fortumin mukaan yhtiöjärjestyksen muuttaminen WWF:n ehdottamalla tavalla tarkoittaisi poikkeamista yhtiön osakeyhtiölain mukaisesta tarkoituksesta.
Kari Salonen
WWF ehdotti osakkeenomistajan ominaisuudessa, että Fortumin yhtiöjärjestystä olisi muutettu niin, että siihen olisi lisätty Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite.

Energiayhtiö Fortumin hallitus on hylännyt ympäristöjärjestö WWF:n tekemän ehdotuksen, jonka mukaan Fortumin pitäisi sopeuttaa liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen lämpenemisrajaan.

WWF ehdotti osakkeenomistajan ominaisuudessa, että Fortumin yhtiöjärjestystä olisi muutettu niin, että siihen olisi lisätty Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite.

WWF ehdotti, että yhtiöjärjestykseen olisi lisätty seuraava lauselma:

”Yhtiön hallituksen on arvioitava liiketoiminnan ilmastoriskit ja laadittava aikataulutettu tieteeseen perustuva suunnitelma Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden toiminnan sopeuttamisesta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisrajaan. Ilmastoriskeistä, sopeuttamissuunnitelmasta ja sen toteutumisesta on raportoitava vuosittain, ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021.”

Fortumin tiedotteessa todetaan, että yhtiön hallitus on harkinnut asiaa huolellisesti. Fortum huomauttaa lausunnossaan, että Pariisin ilmastosopimuksen huomioiminen ja liiketoiminnan sopeuttaminen 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaiseksi edellyttää, että hiilenkäytön tulisi käytännössä loppua OECD-maissa ja Venäjällä vuoteen 2031 mennessä.

WWF Suomen ehdotukseen on myös sisäänrakennettuna edellytys, että Fortum ottaa käyttöön niin sanotun tieteeseen perustuvat tavoitteet -kehikon (Science Based Targets Initiative framework; SBTi), jota käytettäisiin ohjaamaan Fortumin strategiaa, toimintoja ja päästövähennyksiä. SBTi:n mukaisessa tavoiteasetannassa huomioidaan kaikki tuotantomuodot, ei vain hiileen perustuva.

Fortum nostaa kannanotossaan esille muun muassa sen, että se on keskellä suurta muutosta Uniper-yrityskauppansa vuoksi, eikä yhtiöllä ole vielä riittävää näkyvyyttä siihen miltä Fortumin ja Uniperin yhdistetty portfolio tulevaisuudessa näyttää, jotta se voisi asettaa tieteeseen perustuvien tavoitteiden kehikon edellyttämän pitkän aikavälin tavoitteen vähintään viideksi ja enintään 15 vuodeksi. Yhteinen strategia ja toimintojen yhteensovittaminen ovat edellytyksiä yhteisille päämäärille, eikä muutostilanteessa tavoitteiden asettaminen yksin Fortumille ole järkevää.

Fortum painottaa myös, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen WWF:n ehdottamalla tavalla tarkoittaisi poikkeamista yhtiön osakeyhtiölain mukaisesta tarkoituksesta. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tehtävänä on tuottaa pitkällä aikavälillä voittoa sen osakkeenomistajille.

Lopullisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tekee Fortumin yhtiökokous. Yhtiökokous järjestetään 17. maaliskuuta.

Lue lisää

WWF pitää itämerennorpan metsästykseen esitettyä kiintiötä liian suurena – "Johtaisi uhanalaistumiseen"

Joe Biden ei kutsunut Suomea ilmastokokoukseensa – Tanska, Norja ja 38 muuta maata ovat mukana

Saimaannorpan suojelumyönteisyys uhattuna?

Biden otti käyttöön kasan uusia ilmastotoimia ja haluaa USA:n johtavan ilmastotaistelua – "nyt ei ole aika pienille toimille"