Talous

Korona niisti OP-ryhmän tuloksesta reilun sata miljoonaa euroa

Asiakasliiketoiminta sujui kuitenkin hyvin: luotot, talletukset, korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Toimitusjohtaja Ritakallion mielestä palveluala toipui koronasta alkukesällä yllättävänkin nopeasti.
Carolina Husu
Op Ryhmän tulos notkahti koronakeväänä.

Koronaviruksen vaikutus näkyy pankkiryhmä OP Ryhmänkin tuloksessa. Ryhmän tulos ennen veroja laski tammi–kesäkuussa 287 miljoonaan euroon edellisvuoden 396 miljoonasta eurosta.

Arvonalentumiset kasvoivat 166 miljoonaan euroon 39 miljoonasta eurosta. Taustalla olivat koronan vaikutus luottokantaan ja maksukyvyttömyyden uusi määritelmä.

Koronavirus laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja koko puolen vuoden aikana 59 prosentilla 61 miljoonaan euroon.

Asiakasliiketoiminnan tuotot kuitenkin kasvoivat. Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa viisi ja talletukset yhdeksän prosenttia. Luottokanta on 94 ja talletukset 69 miljardia euroa.

Myös korkokate kasvoi seitsemän, vakuutuskate kahdeksan ja nettopalkkiotuototkin yhden prosentin.

Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan asiakasliiketoiminta kehittyikin suotuisasti vaativissa olosuhteissa. Myös sijoitustoiminnan nettotuotot elpyivät jo huhti–kesäkuussa yli edellisvuoden.

Ritakallion mukaan koronaviruspandemia heikentää talous- ja luottoriskinäkymää. Muun muassa siksi saamisten arvonalentumiset kasvoivat.

OP Ryhmän kotitalouksille tarjoamaan jopa 12 kuukauden maksuttomaan lyhennysvapaaseen tarttui 120 000 kotitaloutta, mutta hakemusmäärä laski normaalitasolle kesäkuun lopulla. Yrityksiltä tuli 20 000 hakemusta luottojen maksuohjelmien muutoksiin, mutta näidenkin määrä oli jo kesäkuussa laskussa.

Vakuutusliiketoiminnassa korvausmenoa kasvattivat omaisuuden tapahtumakeskeytys- ja epidemiakeskeytysvahingot sekä matkavakuutuksesta haetut korvaukset peruuntuneista ja keskeytyneistä matkoista.

Toisaalta matkustamisen sekä muun liikkumisen ja toimeliaisuuden vähentyminen laskivat vahinkomääriä jopa neljänneksen normaalitasosta huhti–kesäkuussa. Kesäkuun lopussa vahinkokehitys on normalisoitunut.

Vaikka talous kehittyi keväällä nihkeästi, Ritakallio pitää palvelualojen toimeliaisuuden kohentumista alkukesällä yllättävänkin nopeana. Sama näkyi asuntomarkkinoiden kehityksessä, sillä Suomessa teollisuus ja rakentaminen eivät kärsineet rajoituksista yhtä paljon kuin monissa muissa maissa.

Maailmalla koronapandemia ei ole kuitenkaan vielä hellittänyt, joten vienti voi heikentyä ennakoitua enemmänkin ja pandemia kiristää otettaan uudestaan myös Suomessa.

Ritakallio kehottaa auttamaan yrityksiä ja turvaamaan erityisesti vientiyritysten kilpailuedellytykset sekä kiirehtimään kansantalouden kannalta tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia.

Lue myös: ”Koronan kehitys pankkikriisiksi hälventynyt”

Lue lisää

OP Ryhmän Ritakallio: "Olisi parempi, jos EKP tarkastelisi pankkikohtaisesti vakavaraisuutta"

Alueosuuspankkien fuusiot jatkuvat eritoten Keski-Pohjanmaalla: "Perhon, Himangan ja Nivalan osuuspankit päättävät fuusiostaan huomenna torstaina"

Koronaa ei vielä nujerrettu – OP-ryhmä varoittaa myös vuoden 2021 tuloksen putoavan

Eihän mennä Minskiin, eihän?