Talous

Koronaa ei vielä nujerrettu – OP-ryhmä varoittaa myös vuoden 2021 tuloksen putoavan

Koronapandemia pitää yhä yllä epävarmuutta. OP Ryhmän tulos ennen veroja laski 53 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan alkuvuoden tuottojen romahdus painoi koko tilivuotta.
Vesa Laitinen
OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio vakuuttaa finanssiryhmän vakavaraisuuden olevan edelleen erittäin vahvalla pohjalla.

OP Ryhmän viime vuoden tulos ennen veroja painui 53 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 785 miljoonaa euroa. Suomen suurimman finanssiryhmän korkokate ja vakuutuskate kasvoivat.

Koko vuoden tuloksensa julkistanut OP Ryhmä kertoo koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehityksen laskeneen sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 58 prosenttia 181 miljoonaan euroon (2019: 425 miljoonaa euroa).

Yhteensä ryhmän tuotot laskivat kolme prosenttia 3 103 miljoonaan euroon (3 181).

OP Ryhmä varoittaa vuoden 2021 näkymissään, että koronapandemia pitää yhä yllä epävarmuutta talouden näkymistä: "Koronaviruspandemia aiheuttaa epävarmuutta saamisten arvonalentumisten määrään ja sijoitustoiminnan tuottoihin. OP Ryhmän vuoden 2021 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan pienemmäksi kuin vuoden 2020 tulos."

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio sysää tulostiedotteessa syyn tulosheikennykseen johtuneen pandemiasta, joka käänsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitusmarkkinat laskuun. "Myös saamisten arvonalentumiset laskivat tulosta. Arvonalentumisten kasvuun vaikuttivat koronapandemian lisäksi viranomaissääntelyssä tapahtuneet muutokset."

OP Ryhmän vakavaraisuus säilyi kuitenkin vakaana. Vuoden 2020 lopussa ydinvakavaraisuus oli 18,9 prosenttia.

Korkokate kasvoi 3,5 prosenttia 1 284 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi kolme miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 11 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 2,4 prosenttia 93,6 miljardiin euroon ja talletukset 10,8 prosenttia 70,9 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat vuonna 2020 uusia luottoja 22,6 miljardia euroa (25,1).

Vakuutuskate kasvoi 35,9 prosenttia 572 miljoonaan euroon. Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 1,9 prosenttia 1 506 miljoonaan euroon. Korvauskulut laskivat 11,7 prosenttia 951 miljoonaan euroon. Vakuutusvelan diskonttokoron lasku lisäsi korvauskuluja 45 miljoonaa euroa (136). Koronaviruspandemiasta aiheutuneet korvauskulut olivat 37 miljoonaa euroa.

Operatiivinen yhdistetty kulusuhde parani 87,8 prosenttiin (92,7).

Nettopalkkiotuotot olivat 931 miljoonaa euroa (936). Rahastojen nettopalkkiotuotot kasvoivat 11 miljoonaa euroa ja maksuliikkeen nettopalkkiotuotot 10 miljoonaa euroa. Omaisuudenhoidon nettopalkkiotuotot sen sijaan laskivat 27 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 65,3 prosenttia 184 miljoonaan euroon. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 37 miljoonaa euroa (192). Myyntivoittoja kirjattiin 93 miljoonaa euroa vertailukautta vähemmän. Kaikista rahoitusinstrumenteista myyntivoittoja kirjattiin yhteensä 43 miljoonaa euroa (197).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 438 miljoonaa euroa (726).

OP Ryhmä järjestämättömien saamisten osuus luotto- ja takauskannasta lähes kaksinkertaistui 2,0 prosenttiin. Osuus on kuitenkin suhteellisen vähäinen.

Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä pysyi edellisvuoden kahdessa miljoonassa. Viime vuonna Suomessa rekisteröityi yli 200 000 uutta rahasto-osuuden omistajaa. OP Ryhmän tiedotteen mukaan heistä yli puolet eli lähes 60 prosenttia aloitti säästämisen OP:n rahastoilla. Rahasto-osuuksien säästö tapahtuu arvo-osuustileille, viime vuonna käyttöön tulleille osakesäästötilelle rahastosäästöjä ei voi sijoittaa.

Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2020 oli 3,25 prosenttia. OP Ryhmän tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 95 miljoonaa euroa. Vuodelta 2019 korkoja maksetaan yhteensä 97 miljoonaa euroa 8.2.2021.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Osuuspankin pääekonomisti Reijo Heiskanen lohduttaa maaseudun asuntojen ostajia: "Pankin näkökulmasta maaseutu ei ole riski"

Miksi OP myy vuonna 2017 valmistuneen Vallilan pääkonttorin?

Osuuspankkien määrä hupenee systemaattisesti: Nyt maassa on 153 osuuspankkia, ensi vuoden lopulla noin 130

Kahdesta heikosta satovuodesta huolimatta maatilat ovat hoitaneet lainansa – OP:n Timo Ritakallio: "Ei merkkejä luottotappioista"