Talous

Hinnannousuksi arvioidaan puolesta miljardista jopa miljardiin euroon – Fennovoima päivitti Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemusta

Hanhikivi 1 -hankkeen lähtökohtia päivitys ei Fennovoiman mukaan muuta.
Pekka Fali
Tämän hetken arvion mukaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kaupallisen käyttö alkaisi vuonna 2029. Arkistokuva vuodelta 2016.

Fennovoima on tänään keskiviikkona jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle päivityksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen, kertoo Fennovoima tiedotteessaan.

Päivityksessä yhtiö kuvaa olennaiset muutokset ja kehityksen, joita hankkeessa on tapahtunut alkuperäisen lupahakemuksen jättämisen jälkeen.

Fennovoima jätti kesällä 2015 valtioneuvostolle rakentamislupahakemuksen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Sen jälkeen laitoshankkeessa ja siihen vaikuttavissa reunaehdoissa on tapahtunut kehitystä, joka päivittää alkuperäisen lupahakemuksen tietoja.

Hanhikivi 1 -hankkeen lähtökohtia päivitys ei tiedotteen mukaan muuta. Työ- ja elinkeinoministeriö liittää päivityksen osaksi alkuperäistä lupahakemusta. Ministeriö valmistelee ydinenergialain mukaisen rakentamisluvan valtioneuvoston päätettäväksi edellyttäen, että Säteilyturvakeskuksen tuleva turvallisuusarvio on myönteinen ja kaikki muut lain edellyttämät ehdot täyttyvät.

”Hankkeen perusteet ovat ennallaan, eikä päivitys vaikuta sen laajuuteen. Voimalaitoshanke toteutetaan Pyhäjoen Hanhikivenniemelle, kuten se on alkuperäisessä lupahakemuksessa kuvattu”, Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht toteaa.

Vuoden 2015 jälkeen hankkeen eri osa-alueilla tapahtunut kehitys ja tarkennukset esitetään päivityksessä alkuperäisen hakemuksen ryhmittelyn mukaisesti. Kuvatut muutokset liittyvät esimerkiksi suunnitteluratkaisuihin, toimitusketjuun, ympäristöasioihin sekä laitosalueen turva- ja valmiusjärjestelyihin. Laitoksen keskeisiä toimintaperiaatteita nämä eivät muuta.

Päivityksessä Fennovoima arvioi tiedotteen mukaan, että se voisi saada rakentamisluvan kesään 2022 mennessä ja että rakentaminen alkaisi kesällä 2023. Laitoksen kaupallinen käyttö alkaisi näin vuonna 2029.

Fennovoima tarkensi myös hankkeen kokonaisinvestointikustannuksia. Aiemmin ilmoitetun 6,5–7 miljardin euron sijaan arvioitu kokonaiskustannus on tällä hetkellä 7–7,5 miljardia euroa. Koska laitostoimitussopimus RAOS Project Oy:n kanssa on kiinteähintainen, ylitys aiheutuu Fennovoiman oman toiminnan kuluista ja erityisesti Fennovoiman organisaation kuluista.

Teknisen suunnittelun ohella Hanhikivi 1 -hankkeessa valmistaudutaan koko ajan aktiivisemmin lähestyvään rakentamisvaiheeseen. Rakentamisvalmius edellyttää etenemistä ja toimenpiteitä monella eri osa-alueella, jotta voimalaitosrakentaminen pääsee alkamaan ja etenee jouhevasti.

”Tässä vaiheessa sekä meille että laitostoimittajalle on tärkeää valmistautua hankkeen tuleviin vaiheisiin, niin voimalaitosrakentamiseen kuin laitoksen käyttöönottoon. Suunnitteluaineiston pohjalta tiedämme, että saamme hyvän ydinvoimalan, joka voidaan rakentaa Hanhikiven niemelle täyttäen tiukat suomalaiset vaatimukset”, Specht toteaa.

28.4. klo 14:45 otsikkoa tarkennettu.

Lue lisää

Viherhihhuli vaihtoi ydinvoimaan

Yle uutiset: Olkiluodon kakkosyksikkö kylmäseisokkiin venttiilikorjauksen vuoksi

Yle uutiset: Fennovoiman turvallisuusarviointi etenee Säteilyturvakeskuksessa selvityspyyntöjen kautta

Seura: Venäläiset yrittivät suojella Fennovoima-hanketta laajalla vaikuttamisoperaatiolla