Talous

Sähkön hinta nousi rajusti – pakkasilla voi tulla uusia roimia hintapiikkejä, lakko UPM:n tehtailla voi alentaa hieman tukkuhintaa

Sähkön käyttö kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia ja tuulivoima lisääntyi.
Lari Lievonen
Jos pakkanen paukkuu rajusti, voi tänä talvena tulla uusia rajuja sähkön hintapiikkejä.

Sähkön kulutus kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta 86 terawattituntiin (TWh), Energiateollisuus kertoo.

Käyttö kasvoi talouden toipuessa koronasta että kylmän sään vuoksi. Vertailukohtana oli vuoden 2020 harvinaisen lämmin talvi.

Sähköpörssin tukkuhinta vuoden keskihinta nousi ennätykselliseen 7,24 senttiin kilowattitunnilta, kun edellisvuonna se jäi alle kolmeen senttiin. Erityisen korkealla hinta oli joulukuussa, jolloin hinta nousi jopa reilusti yli euroon kilowattitunnilta.

"On mahdollista, että kireiden pakkasten aikaan tulee vielä uusia hintapiikkejä", Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Sähkömarkkinoiden hintaennusteen mukaan sähkön hinta pysyy korkealla talven ja kevään, mutta kääntyy kesällä selvään laskuun.

Kuluttajille on tarjolla sähköä edelleen määräaikaisin sopimuksin. Energiateollisuuden mukaan nyt määräaikaisia sopimuksia tarjoavia yhtiöitä on 26 kappaletta ja hinnat vaihtelevat 8 sentistä 15 senttiin kilowattitunnilta.

UPM:n paperi- ja muut tehtaat seisovat Paperiliiton lakon vuoksi. Yhtiö on Suomen suurimpia yksittäisiä sähkön käyttäjiä ja lakko alentaa todennäköisesti tukkuhintaa Suomessa mutta vain vähän, Energiateollisuudesta arvioidaan.

Jatkossa sähkön käytön odotetaan kasvavan edelleen teollisuudessa ja sähkön korvatessa polttoaineita, Leskelä arvioi.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ennusti maanantaina teollisuuden investointien kasvavan ennätyksellisesti 10 miljardiin euroon tänä vuonna, mikä lisää osaltaan sähkön käyttöä.

Esimerkiksi metsäteollisuuden sähkön käyttö kasvoi viime vuonna 4,5 prosenttia, alan osuus koko Suomen sähkön käytöstä on yli viidenneksen.

Sähkön käyttö kasvaa todennäköisesti ensin maltillisesti, mutta 2020-luvun lopulta lähtien roimasti, etenkin jos arviot vedyn tuotannon lisääntymisestä toteutuvat, Leskelä sanoo.

Tuotannon lisäys katettiin viime vuonna uusiutuvalla energialla, joten päästöt eivät sähkön käytön kasvusta huolimatta nousseet. Tuulivoiman kapasiteetti kasvoi 700 megawattia eli neljänneksen, mutta heikkojen tuulien takia toteutunut tuotanto pysyi lähes ennallaan.

Turpeen käyttö sähkön tuotannossa väheni kahteen prosenttiin.

Sähkön nettotuonti kasvoi 15 prosenttia ja sen osuus kulutuksesta oli viidennes. Tuonti Venäjältä kaksinkertaistui.

Suomen nettotuonnin odotetaan pienenevän tänä vuonna, kun Olkiluoto 3 aloittaa tuotantonsa. "Muutaman vuoden päästä viemme ja tuomme suunnilleen yhtä paljon sähköä, sillä myös tuulivoimaan investoidaan kovaa vauhtia", Leskelä toteaa.

Kaasun hinta ja sähkön kysynnän kasvu johtivat siihen, että kivihiiltä käytettiin hieman aiempia vuosia enemmän. Hiilen käyttö loppuu kuitenkin käytännössä kokonaan lähivuosina.

Päästöttömän energian tuotanto nousi vuoden 2021 aikana uuteen ennätykseen, 87 prosenttiin. Vesivoimavuosi oli normaalia parempi ja bioenergian, jolla korvattiin turvetta, osuus nousi sähköntuotannossa kolme prosenttiyksikköä.

Lue lisää

Kaukolämpöä kului viime vuonna runsaasti – hake ja öljy korvasivat turvetta

Suomi pyristelee irti fossiilisista kaukana kivihiilimaiden edellä, mutta eurooppalaisten on vaikea ymmärtää energiapalettiamme

Olkiluoto-3 on omiaan tasaamaan sähkön hintavaihteluja Suomen ja Ruotsin välillä – hintapiikkien todennäköisyys pienenee

Päästöoikeuden hinta kohoaa rytinällä – vuodessa 30 eurosta 90 euroon