Tiede & tekniikka

Isillä ja opettajilla on suuri merkitys naisten ammatinvalintaan

Tampereen ammattikorkeakoulun Naistech-hanke kannustaa naisia hakeutumaan tekniikan aloille.
iStock
Käsitysten ja asenteiden muuttaminen niin sanotuista naisten ja miesten töistä vaatii tietoisia tekoja niin yksilön, organisaatioiden kuin yhteiskunnan tasolla.

Kevään yhteishaussa moni nainen valitsee hakukohteen mielikuviensa ja eri tahoilta saamansa kannustuksen pohjalta. Tekniikan alan koulutuksen saaneista miehet muodostavat edelleen suuren enemmistön. Tampereen ammattikorkeakoulun Naistech-hanke kannustaa naisia hakeutumaan tekniikan aloille.

Vain noin joka viides tekniikan aloille korkeakoulutetuista on nainen, ja osalla näistä aloista naisia on alle kymmenesosa. Naistech-hankkeen tavoitteena onkin lisätä naisten kiinnostusta tekniikan aloja kohtaan. Mukaan toivotaan myös maahanmuuttajataustaisia naisia.

"On huomattu, että opintoalat, joiden nimessä on bio-, kierto- tai kestävä kehitys, kiinnostavat enemmän naishakijoita. Tytöille pitäisi viestittää siitä, että kaikilla tekniikan aloilla pelastetaan ja parannetaan maailmaa, kertoo Naistech-hankkeen projektipäällikkö Elina Harju Tampereen ammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Mielikuvat ja perinteet elävät sitkeästi ammattia valitessa. Harju korostaa, että etenkin isillä on merkittävä rooli siinä, miten tytär asennoituu tekniikkaan.

"Isän merkitys näkyy tekniikan alan naisten haastatteluissa ja selvityksissä. Usein isä on ottanut mukaan puuhailemaan verstaalle, vaikkapa autonkorjaukseen, ja rohkaissut tytärtään kokeilemaan työkaluja ja tekemään itse. Insinööriäiti on myös vahva roolimalli tekniikan alan naisille."

Harjun mukaan tytöt pärjäävät matematiikassa ja luonnontieteissä koulussa usein paremmin kuin pojat, mutta eivät silti hakeudu tekniikan alan töihin. Kaikki tekniikan alat eivät myöskään vaadi huipputaitoja matematiikassa.

Tutkimuksissa on todettu, että teknisen työn ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien rohkaisulla ja esimerkeillä siitä, mihin näiden aineiden opiskelu liittyy, on paljon vaikutusta etenkin tyttöihin.

"Toivottavasti esimerkiksi STEAM-työpajat (science, technology, engineering, art, math) yleistyvät peruskoulussa ja kaikki pääsevät itse tekemään ja kokeilemaan, miten kiehtovaa teknologia voi olla", Harju sanoo.

Käsitysten ja asenteiden muuttaminen niin sanotuista naisten ja miesten töistä vaatii tietoisia tekoja niin yksilön, organisaatioiden kuin yhteiskunnan tasolla. Elina Harjun mukaan sukupuolenmukainen segregaatio on jopa vahvistunut.

"Jo alakoulussa alkaa näkyä se, minkä tytöt ajattelevat olevan heille sopivaa. Media ja some luovat vahvoja stereotypioita ja ihannekuvia yhä nuorempien mieliin. Aiemmin ajateltiin, että näistä asioista tulee keskustella lukiossa, nyt jo alakoulussa. Tämä on huolestuttavaa", Harju sanoo.

Lue lisää

FAKTAT

Vuoden nuori taiteilija on Jarno Vesala

Tulevaisuuden huussi on maataloudelle ravinnetehdas

Maatalousamk-uudistuksenmenettäjä