Hirvikanta paisui yli asetetun tavoitteen, syksyn jahdin jälkeen sarvipäitä oli arviolta 79 000–103 000

Hirvitalousalueiden asettamat tavoitteet ovat tähdänneet 65 000–89 000 hirven talvikantaan.
Tilaajalle
Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus ja arvioiden pohjana käytetään metsästyksen yhteydessä kerättyä hirvihavaintoaineistoa. Hirvihavaintoja kirjasi yli 5 000 metsästysseuruetta viime syksynä, eli noin 97 prosenttia.