Nälänhädän takaa löytyy usein aseellinen selkkaus

Nälkä on yhä maapallolla yleinen vieras, vaikka sen määrä onkin vähentynyt sitten vuosituhannen vaihteen.
Äärimmäisen köyhyyden raja on 1,25 dollarin päiväansiot. Köyhäksi katsotaan, jos ansiot jäävät alle kahden dollarin.