Läheltä piti -tilanteet tuttuja Sotkamossa: "Onneksi tulossa ei ollut juna vaan kaksoisveturi" – uuden tasoristeyksen myötä matka pelloille pitenee, mutta turvallisuus paranee

Kaikkien Suomessa olevien tasoristeysten pitäisi täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset vuoteen 2030 mennessä.
Tasoristeysten kohtalosta päätettäessä arvioidaan liikenteen määrää, nykyisten järjestelyjen turvallisuutta ja sitä, voidaanko kulku järjestää järkevästi jollain muulla tavalla.