Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkunee joulunpyhien jälkeen, säännöllinen tuotanto käyntiin maaliskuussa ‒ Suomen nykyinen sähkön tuotanto- ja tuonti eivät välttämättä riitä kylmien päivien kysyntään

Olkiluoto 3:n koekäyttö keskeytyi syksyllä, kun syöttövesipumpuissa havaittiin vaurioita. Nyt vaurioiden selvitystyöt ovat pääosin valmistuneet.
Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat edenneet loppusuoralle.