Kaivostuotannosta syntyvän voiton verottaminen olisi VATT:n mukaan tuottopotentiaaliltaan tuotannon bruttopainoon tai -arvoon perustuvaa verottamista parempi vaihtoehto.

VATT arvostelee sitä, että valtiovarainministeriön työryhmä esittää uudistuksen tekemistä niin sanotun rojaltiveron pohjalta.