Vihreät tavoittelee uusia äänestäjiä myös maalla

Jalkatyö ja sosiaalisen median käyttö kampanjassa on yhtä tärkeää, euralainen Jorma Hinkkanen arvioi.
Jorma Hinkkanen haluaa viedä kotimaista maataloutta kasvispohjaisempaan suuntaan.