Perustuslakivaliokunta: Ravintoloiden sulkemiselle ei perustuslaista johtuvaa estettä

Mikäli talousvaliokunnan mietintö valmistuu huomenna, eduskunta voi käsitellä asiaa huomisessa täysistunnossaan.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta oli yksimielinen siitä, ettei ravintoloiden väliaikaista sulkemista koskevan lain säätämiselle ole perustuslaista johtuvaa estettä.