Kela maksaa sairaskyydeistä jo lähes 300 miljoonaa

Vähenevä joukkoliikenne on siirtänyt Kelan asiakkaita yhä enemmän taksikyyteihin. Asiakkaiden tarvitsemat palvelutkin ovat etääntyneet vuosien saatossa. Kyyditsemisestä on tehnyt tyyristä myös kallistunut polttoaine.