Kaivoslaki, translaki, saamelaiskäräjälaki, vammaispalvelulaki... – osa lakihankkeista voi raueta ajanpuutteeseen ennen eduskuntavaaleja, arvioivat valiokuntien puheenjohtajat

Jos kaikkia asioita ei ehditä käsitellä, joudutaan neuvottelemaan, mitkä kaikki jätetään käsittelemättä, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokuntaa johtava Markus Lohi (kesk.).
Valiokunnan työlistan ennalta tunnetuimpiin hankkeisiin kuuluu translain uudistus.