Energiateollisuus kritisoi luonnonsuojelulain valmistelua: "Ympäristöministeriön esitys on riittämätön tehokkaan, toimivan ja ennakoitavan lainsäädännön perusteeksi"

Energia-alan kannalta lain tärkein ulottuvuus liittyy maankäyttöä tarvitsevien investointihankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin ja hyväksyttävyyteen. Energiateollisuus pitää tärkeänä, että luonnonsuojelulaki säilyisi ennakoitavana hankekehittäjän kannalta.
Energiateollisuus pitää ympäristöministeriön tapaa valmistella luonnonsuojelulakia yksipuolisena ja epätasapainoisena.