Teknologiateollisuuden työnantajat aloitti uudet neuvottelut seuraavasta työehtosopimuksesta Teollisuusliiton kanssa

”Nyt neuvottelemme muustakin kuin palkoista.”
Arkistokuva kampiakselista Agco Powerin Linnavuoren moottoritehtaalta.