Puolet kansasta kokee uhan lisääntyneen Suomen rajoilla - puolustusyhteistyötä toivotaan eniten EU:n ja Ruotsin kanssa

Hyvin harva suomalaisista arvioi rajaturvallisuuden parantuneen. Paine EU-rajoilla kasvaa.