Suomalaislasten oppimistulokset erityivät entisestään – tyttöjen ja poikien erot suurenevat ja heikoimpien osaaminen heikentyy edelleen

Selvityksen mukaan oppilaat kokevat koulunkäyntinsä aikana erilaisia sukupuolittuneita odotuksia, jotka vaikuttavat oppilaalle sallittuun käyttäytymiseen.
Sukupuolten sisäiset erot suurenevat, ja heikompien osaaminen on heikentynyt edelleen.