Neuvokset vetosivat pohjavesien puolesta Virttaankankaalla

"Perinteisten käyttäjien ainoaa kaivoa ei saa saastuttaa eikä ylirasittaa", vetoavat pohjavesien puolesta myös vuorineuvos Simo Palokangas ja teollisuusneuvokset Esko Eela ja Veikko Salo.
Tilaajalle
"Vedessä esipuhdistuksen jälkeenkin esiintyvät kiinteät jätteet ovat pohjaveteen johdettuna kasvava riski myös kaikille veden käyttäjille ja luonnolle", vetoomuksen allekirjoittajat muistuttavat.