Mökki veden äärellä on monen ostajan haave – alueiden suosiossa yksi nousee Suomessa yli muiden

Myyntiä miettivistä reilu kolmannes perustelee päätöstään sillä, että mökin ylläpito on käynyt vaivalloiseksi.
Sijainti veden äärellä on monelle tärkein ostokriteeri mökkiä etsittäessä.