Työllisyys koheni huhtikuussa, mutta myös työttömien määrä oli koholla

Työmarkkinat ovat asiantuntijoiden mukaan toipumassa koronakuopasta, osa yrityksistä kokee jo osaavan työvoiman pulaa.
Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 71,3 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6.