Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Jätelain uudistus maksaa kansalaisille 50 miljoonaa euroa – "Minä olisin osavastuullinen naapurin maitopurkin kierrätyksestä, vaikken itse edes joisi maitoa", jäteyrittäjä ihmettelee

Jätteiden kierrätys tehostuu jätelain uudistuksen myötä. Jäteyrittäjät toivoivat pakkausjätteelle täyttä tuottajavastuuta, jottei kiinteistön omistajien tarvitsisi maksaa "naapurin maitotölkin kierrätyksestä".
Petteri Kivimäki
Paristojen ja akkujen maahantuojia ja valmistajia koskee tuottajavastuu. Moni yritys hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Matti Tullan mielestä tuottajavastuun pitäisi olla sataprosenttinen myös pakkausjätteiden osalta.

Heinäkuussa uudistuvan jätelain myötä pakkausjätteiden keräyksen kustannukset nousevat. Noin 50 miljoonan euron lisälaskun maksavat kansalaiset.

Jäteyrittäjä Matti Tulla hämmästelee jätelakiin ehdotettua jaettua tuottajavastuuta pakkausjätteelle. Jatkossa pakkausten maahantuojat ja jälleenmyyjät maksaisivat vain 80 prosenttisesti pakkausten kierrätyksestä. Loput 20 prosenttia jäisi kuluttajien harteille eli käytännössä yli 5 huoneiston kiinteistöille, jotka velvoitetaan lajittelemaan pakkausjätteet.

"Minä olisin osavastuullinen naapurin maitopurkin kierrätyksestä, vaikken itse edes joisi maitoa", Tulla selventää. Kartongin ohella muita pakkausjätteitä ovat lasi, metalli ja muovi.

Tulla arvelee, että jaettu vastuu voi myös aiheuttaa hämmennystä eri toimijoiden välillä.

"Jaettu vastuu tuppautuu esiintymään hukattuna vastuuna."

Esimerkiksi elektroniikkaromussa ja autonrenkaissa tuottajavastuu on sataprosenttinen eli valmistajat ja jälleenmyyjät ovat velvollisia hoitamaan tuotteiden kierrätyksen alusta loppuun. Käytännössä jätehuollon kustannukset sisällytetään tuotteiden hintoihin. Silloin renkaiden tai sähkövatkaimen ostaja maksaa myös niiden kierrätyksestä.

Tullan mukaan monessa EU-maassa tuottajavastuu on sataprosenttinen.

"Mahtaakohan EU jaettua tuottajavastuuta edes hyväksyä?" hän pohtii.

Nykyisen sataprosenttisen tuottajavastuun hyödyt nähdään muun muassa paperinkeräyksessä, jossa kierrätysluvut ovat huomattavasti korkeammat kuin pakkausjätteillä.

Jatkossa kuntien vastuulla on järjestää pakkausjätteiden keräys kiinteistöiltä ja toimittaa ne tuottajien järjestämään jätehuoltoon. Lisäksi tuottajat, käytännössä tuottajien perustama pakkausten tuottajayhteisö, ylläpitävät myös alueellisia keräyspisteitä.

Tuottajat korvaavat kunnalle keruun kustannuksista 80 prosenttia. Kunta puolestaan hyvittää tuottajalta saamansa korvaukset asukkaille jätemaksussa.

Ympäristöministeriön mukaan jätelain valmistelussa pohdittiin myös täyttä tuottajavastuuta pakkauksille, jolloin tuottajat olisivat järjestäneet myös niiden erilliskeräyksen kiinteistöiltä.

Hallitussihteeri Jussi Kauppila YM:stä kertoo, että jaettuun tuottajavastuuseen päädyttiin, koska kuntien arvellaan järjestävän pakkausjätteiden keruun joutuisasti ja tehokkaasti.

"Siirtyminen täyteen tuottajavastuuseen tarkoittaisi monen vuoden siirtymävaihetta ja hidastaisi merkittävästi erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisäämistä", Kauppila sanoo.

Jätelain uudistuksen myötä pakkausjätteiden keräyksen kustannukset nousevat noin 50 miljoonalla eurolla. Summan maksavat kansalaiset.

Jätelain vaikutuksia

  • Yhdyskuntajätteen kierrätys nostetaan nykyisestä noin 43 prosentista 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.
  • Biojätteen keräys alkaa taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä heinäkuuhun 2022 mennessä ja pienmetallin sekä pakkausjätteen keräys heinäkuussa 2023.
  • Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen keräys laajenee kaikkiin kiinteistöihin viimeistään heinäkuussa 2024. Vaihtoehtona on kompostointi.
  • Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto alkaa vuoteen 2023 mennessä.
  • Muovipakkausten vastaanottopisteiden määrä kaksinkertaistuu.
  • Eri jätelajikkeiden keräyksen alkaminen nostaa joidenkin kiinteistöjen jätekuluja.
  • Karkean arvion mukaan kustannukset nousevat esimerkiksi 5–9 huoneiston kiinteistössä noin 15–30 euroa per henkilö vuodessa.
  • Valtakunnan tasolla erilliskeräyksen kustannukset nousevat noin 50 miljoonalla eurolla.
  • Sekajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelyihin uudistus ei vaikuta.
  • Lähde: Ympäristöministeriö
Lue lisää

Jätteiden kierrätys vauhdittuu uusilla velvoitteilla – tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa viimeistään 2025

Biojätteen tunnollisempi lajittelu nostaisi Suomen kierrätysastetta lähemmäs EU:n tavoitetta – kotitalousjätteen määrä kasvussa

Hevostila kierrättää kaiken muovista lantaan – ”Hyvä saada materiaalit kiertoon, jotta ei aina tarvitse hakea luonnosta uutta"

Uudenlainen jäteauto hillitsee rekkarallia, kun jätteiden lajittelua tehostetaan pääkaupunkiseudun pienissä taloyhtiöissä