Ympäristö

Kivihiili korvataan jättimäisillä lämpöpumpuilla – myös bioenergian tarve kasvaa vielä

Poltolle vaihtoehtoiset teknologiat yleistyvät nopeasti kaupunkien lämmityksessä.

Kivihiiltä ja turvetta korvataan energiantuotannossa lähivuosina yhä enemmän muilla kuin polttoon perustuvilla teknologioilla, arvioivat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja energiateollisuus.

Polttoon perustumaton teknologia tarkoittaa esimerkiksi erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämistä, teollisen mittakaavan lämpöpumppuja ja maan syvyyksistä otettavaa geotermistä energiaa.

TEM päätti heinäkuun alussa myöntää tukea kolmelle hankkeelle, jotka nopeuttavat kivihiilestä luopumista. Tukea saivat hakea hankkeet, jotka vähentävät kivihiilen kulutusta vuoteen 2025 mennessä, eli viisi vuotta ennen kuin kivihiilen energiakäytön kieltävä laki astuu voimaan.

Ainoa bioenergiaan nojaava hanke tuettujen joukossa on Vaasan Voima Oy:n yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos. Yhtiön toimitusjohtajan Mats Söderlundin mukaan investointipäätöstä laitoksesta ei ole tehty.

Heinäkuussa tukipäätöksen sai lisäksi Fortum kahteen hankkeeseen.

Kirkkonummella ja Espoossa yhtiö suunnittelee kaukolämmön tuottamista datakeskusten hukkalämmöllä. Fortumin toinen hanke sijaitsee Espoon Kerassa. Siellä lämpöä syntyisi ilma-vesilämpöpumpuilla.

TEM on myöntänyt kivihiilen käytöstä luopumiseen kannustavaa tukea yhteensä 30,5 miljoonaa euroa seitsemään hankkeeseen. Ensimmäiset tukipäätökset tehtiin joulukuussa 2020.

Päätös suunnata tukia muihin kuin polttoon perustuviin teknologioihin perustuu hallitusohjelmaan, kertoo teollisuusneuvos Pekka Grönlund TEM:stä. Yleisemmin taustalla on huoli kestävästi tuotetun energiapuun riittävyydestä. Se heijastuu myös EU:n kaavailemiin bioenergian kestävyyskriteerien muutoksiin.

"Biomassa on rajallinen luonnonvara, jolla on monia käyttökohteita. On tärkeää, että muita energiamuotoja tuodaan sen rinnalle", Grönlund toteaa.

Valtio kohentaa poltolle vaihtoehtoisten lämmöntuotantotapojen kannattavuutta myös verotuella. Teolliset lämpöpumput ja sähkökattilat maksavat ensi vuodesta alkaen alhaisempaa sähköveroa, mikäli EU-komissio hyväksyy lakimuutoksen.

Poltolle vaihtoehtoisilla teknologioilla tuotettiin viime vuonna 11 prosenttia kaukolämmöstä, bioenergialla 42 prosenttia.

"Poltolle vaihtoehtoisten teknologioiden osuus on muutamassa vuodessa 3–4-kertaistunut. Arviomme mukaan kolmasosa kaukolämmöstä tuotettaisiin niillä vuonna 2030", kertoo johtaja Jari Kostama Energiateollisuus ry:stä.

Kostaman mukaan poltolle vaihtoehtoisten lämmönlähteiden nopea kasvu johtuu päästöoikeuksien kohonneesta hinnasta ja kansallisesta päästöperusteisesta verotuksesta. Lämpöpumpputeknologian kehityskin on kiihdyttänyt muutosta.

Lämpöpumput tarvitsevat sähköä. Sähkön riittävyydestä Kostama ei ole huolissaan, koska ydinvoimaa ja tuulisähköä rakennetaan Suomeen runsaasti. Lisäksi Suomella on hyvät sähkön siirtoyhteydet naapurimaihin, ja niitä laajennetaan edelleen.

Suomessa on vielä paljon hyödyntämättömiä hukkalämpökohteita. Lisäksi tuulisähkön tuotantopiikkien energiaa voitaisiin hyödyntää sähkökattiloilla ja lämpövarastoilla kaukolämpöjärjestelmissä. Kostaman mukaan hukkalämpöjen käytön ja sähköjärjestelmän joustojen takia lämmöntuotannon sähköveron alennus on tärkeä.

Energiateollisuus arvioi, että bioenergian käyttö kaukolämmityksessä kasvaa vielä seuraavan 10 vuoden aikana. Suuria, fossiilisia polttoaineita puulla korvaavia laitoksia valmistuu lähivuosina muun muassa Tampereelle ja Helsinkiin.

Energiateollisuus on korjannut bioenergian aiempia kasvuodotuksia kuitenkin alaspäin, koska uusia biomassaan perustuvia sähkövoimaloita ei juuri tehdä.

"Yhä suurempi osa sähköntuotannosta tulee ydin- ja tuulivoimasta. Biomassaa käyttäviä sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitoksia on niiden teknisen käyttöiän jälkeen korvattu vain lämpöä tuottavilla laitoksilla ja kehitys näyttää jatkuvan pääosin samansuuntaisena", Kostama sanoo.

TEM:n Grönlund korostaa, että biolaitoksilla on paljon käyttöikää jäljellä. Uusien teknologioiden tukeminen ei tarkoita, että muut uusiutuvat energialähteet olisivat huonompia.

"Metsäbiomassa on vielä kauan lämpöjärjestelmän selkärankana."

Samoin näkee Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson.

"Kivihiilen ja turpeen korvaaminen luo painetta lisätä puun käyttöä seuraavan kymmenen vuoden aikana."

Hän korostaa, että osa ei-polttavasta teknologiasta perustuu puun hyödyntämiseen. Puusta, kuten muistakin polttoaineista, saadaan enemmän energiaa irti, kun esimerkiksi sen savukaasujen lämpöä otetaan talteen.

Lue myös:

Valtio tukee 23 miljoonalla eurolla Espoon, Kirkkonummen ja Vaasan pyristelyä irti kivihiilestä

Työ- ja elinkeinoministeriö jakoi 30 miljoonaa euroa kivihiilestä luopumisen nopeuttamiseksi – Nyt jylläävät lämpöpumput, vain yksi voimala nojaa biomassaan

Lue lisää

Yllättävä muutos Saksassa: Kivihiili nousi sähkön päätuotantokeinoksi, tuulivoima romahti

”Tuntuuhan se erikoiselta, että hakkeen tuonti rajojen ulkopuolelta on edullisempaa" – Puuwatin käyttämä hake tulee pirkanmaalaisilta toimittajilta

Komission ilmastopaketti puntarissa

Valtio tukee 23 miljoonalla eurolla Espoon, Kirkkonummen ja Vaasan pyristelyä irti kivihiilestä