Ympäristö

Ilmastonmuutos vaikuttaa selvästi eläinten käytökseen sekä aktiivisuuteen tutkia ympäristöä

Käyttäytymisen muuttaminen voi toimia puskurina, jolla eläimet välttävät ympäristönmuutoksen välittömät negatiiviset vaikutukset.
Mallinnuksessa olivat edustettuina kalat, linnut, äyriäiset, nisäkkäät, hyönteiset, sammakkoeläimet ja liskot. Kuvassa sisilisko.

Parhaillaan tutkitaan aktiivisesti, miten eläimet sopeutuvat ihmisen aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin ja kuinka sopeutuminen vaikuttaa eläinten ominaisuuksien ilmenemiseen.

Helsingin yliopiston ja englantilaisen Lancasterin yliopiston tutkijat mallinsivat hieman yli sadasta eläinlajista kerätyn tiedon avulla, mitkä käyttäytymisen ominaisuudet ovat herkimpiä ympäristönmuutokselle ja mihin ihmisen aiheuttamiin ympäristönmuutoksiin eläimet reagoivat herkimmin käyttäytymistään muuttamalla.

Kaikki tutkitut käyttäytymispiirteet – aggressiivisuus, aktiivisuus, rohkeus, sosiaalisuus ja se, miten aktiivisesti eläimet tutkivat ympäristöään – muuttuivat merkittävästi ihmisen aiheuttamien ympäristönmuutosten seurauksena, tiedottaa Helsingin yliopisto.

"Eniten kuitenkin muuttui eläinten aktiivisuus ympäristönsä tutkimisessa. Eläimet reagoivat vahvasti kaikkiin eri ympäristönmuutoksen muotoihin, mutta suurimman muutoksen eläinten käyttäytymisessä aiheutti ilmastonmuutos", sanoo tutkijatohtori Petri Niemelä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.

Ilmastonmuutoksen lisäksi ihmisen aiheuttaman ympäristönmuutoksen muodoista mukana mallinnuksessa olivat muutokset hiilidioksidipitoisuuksissa ja ravinteiden määrässä, vieraslajit ja muut ihmisen aiheuttamat bioottiset muutokset sekä ihmisen suora vaikutus esimerkiksi kaupungistumisen tai muun ihmisen aiheuttaman häiriön kautta.

Muutos aktiivisuudessa tai muussa käyttäytymisessä voi olla usein ensimmäinen asia, johon ympäristönmuutos vaikuttaa eläimissä.

"Käyttäytymisen muuttaminen voi toimia puskurina, jolla eläimet välttävät ympäristönmuutoksen välittömät negatiiviset vaikutukset. Käyttäytymisen muutos voi esimerkiksi kompensoida ympäristönmuutoksen aiheuttamaa alhaista lisääntymismenestystä tai kasvanutta kuolleisuutta. Käytöstään muuttamalla eläimet voivat myös hankkia lisää tietoa muuttuneesta ympäristöstään."

Helsingin yliopiston ja Lancasterin yliopiston tutkijat kävivät mallinnuksen pohjaksi läpi yli tuhat tieteellistä julkaisua, joista kerättiin analyysiin tarvittava aineisto hieman yli sadalta eläinlajilta.

Lue lisää: Katso tästä, miten ilmastonmuutos jyllää maakunnassasi ja miten siihen aiotaan sopeutua – alkutuotannolle luvassa ongelmia, mutta myös mahdollisia etuja

Lue lisää

Pietikäinen: "Aika ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkaa loppua kesken"

Suomen metsien satavuotias mittaushistoria on kultaakin arvokkaampi aarre: "Faktoja kannattaisi tuoda rohkeammin esiin, että ohut puoskarointi malleja käytettäessä voitaisiin kumota"

Pölyttäjien rooli unohtui YK:n biodiversiteettikokouksessa

Video: Kuinka maatalouden ilmastovaatimuksista voidaan päättää nyt, kun päästöjen tutkimus on vasta kesken? Keskustelu kävi kuumana KoneAgriassa