Suomalaisen raviurheilun ja yhteisön tavoitteen on oltava yksiselitteisen selkeä

"Nykyistä paremman luottamuksen rakentaminen alan sisälle on välttämätöntä – koko Suomessa."
Kari Salonen
Juha Rehula on ehdolla Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on nykyinen puheenjohtaja.

Koronakeväänä tuhannet raviurheilun tulevaisuuden turvaajat ja takaajat tekivät osaltaan sen tärkeimmän päätöksen. Tamma astutettiin ja samalla luotettiin siihen, että tulevaisuus on sellainen, että unelma jostain suuremmasta on mahdollinen. Alamme tarvitsee arjen murheiden keskellä uskon ja luottamuksen tulevaisuuteen.

Suomalaisen raviurheilun ja yhteisön tavoitteen on oltava yksiselitteisen selkeä. Menestys ja odotusten täyttyminen on oltava mahdollista jatkossakin. Strategia ja yhdessä asetetut realistiset tavoitteet tulee olla tekemisemme perustana. Vahvat tunteet ja järki on kyettävä yhteen sovittamaan.

Tulevan tekeminen on mahdollista vain tehtyjen päätösten kautta. Ajautuminen kohti tulevaa varmistaisi sen, että joidenkin vuosien päästä olisi mahdollista sanoa ”minähän jo silloin sanoin”.

Arki ympärillämme muuttuu. Perinteistä kannattaa ja on pidettävä kiinni. Ne on kyettävä jalostamaan tekemisen peruskiviksi. Päättäjien vastuulla on luoda edellytyksiä ja tunne turvallisuudesta ja ennakoitavuudesta.

Keskinäistä luottamusta on vahvistettava ja asetettava ne yhteiset tavoitteet, joihin sitoutuen edetään. Yhteistyön tiivistäminen alan sisällä on välttämättömyys – jokaista meitä tarvitaan. Alan toimijoiden jaksamisenkin on oltava agendallamme. Avoimuuden lisääminen on välttämättömyys, ja samalla mahdollisuus lisätä luottamusta toinen toisiimme.

Kuninkuusravit ovat jatkossakin kruununjalokivemme. Maakuntaradat vastaavat koko maan kattavan raviurheilun mahdollistumisesta. Kesäradoilla on oma ”tonttinsa” ja monille suomalaisille se ainoa vuosittainen kosketus koko hienoon lajiimme.

Nykyistä paremman luottamuksen rakentaminen alan sisälle on välttämätöntä – koko Suomessa. Vastuutakantavien toimijoiden on kyettävä keskustelemaan asioista. Raviratojen ja Hevosjalostusliittojen nykyistä tiiviimpi yhteinen tekeminen on välttämätöntä. Hippoksen roolin on oltava nykyistä selkeämpi. Vastuunkantamisenkin on oltava yhteistä ja samalla nykyistä selkeämmin roolitettua.

Alan yleinen hyväksyttävyys on välttämättömyys. Hevosen hyvinvoinnin on oltava keskiössä. Ilman hevosia meillä ei ole raveja. Ilman julkista rahoitusta meillä ei ole edellytyksiä ylläpitää raviratojamme. Ilman osaavia ja ammattitaitoisia ihmisiä ja ennakoitavissa olevaa toimeentulon mahdollisuutta, meillä on käsillä kierre, josta voi seurata jotakin peruuttamatonta.

Edes hiljaista hyväksyntää näivettymisen kierteelle ei voi hyväksyä. Tulevaisuuden rakentamisen pitää perustua yhteisesti hyväksyttyyn strategiaan. Toimintatapojen on vastattava tätä päivää.

Tulevan rahoituskauden notifikaatiossa ja alan edusvalvonnassa laajemminkin on onnistuttava. Tarvitsemme kumppaneita onnistuaksemme. Käytettävissämme olevien eurojen on virrattava myös uusista tulonlähteistä. Riippuvuutta valtion tuesta on kyettävä vähentämään.

Olemassa olevan jakamisen tien päässä on näivettyminen. Niin kasvatustoiminnan kuin taloudenkin osalta meidän on kyettävä löytämään sellaiset uudet toiminnan ja tekemisen muodot, joilla trendien omaisia muutoksia voidaan taittaa.

Erilaiset mielipiteet ovat rikkaus. Niillä on mahdollisuus rakentaa ja samalla varmistaa, että eri näkökulmat tulevat mukaan osaksi päätöksentekoa.

Meidän on onnistuva strategiaan perustuvassa luottamuksellisessa tavoitteellisessa työssä, jossa tehdään nykyistä enemmän yhteistyötä. Roolituksen on parannuttava. Rahoituksen monimuotoisuutta on kyettävä lisäämään. Näivettymisen tielle on luotava sellainen tavoitetila ja toimenpiteet, joiden vetovoimalla tulevillakin astutuskausilla Suomenhevosten ja lämminveristen hevosten kasvattajat tekevät sen tärkeimmän päätöksen - astutuspäätöksen. On muistettava myös kiittää aina ja silloin kun siihen on mahdollisuus.

Juha Rehula on ehdolla Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi. Toinen ehdokas on Kari Eriksson. Maaseudun Tulevaisuuden pyynnöstä molemmat ehdokkaat kirjoittivat vierasblogin keskeisimmistä ratkaisuista, jotka Hippoksen on kyettävä lähitulevaisuudessa tekemään.