Erä

Tenojoen kalastussääntöön tehtiin helpotus lasten kalastamiseen – Tornionjoella kalastusmääräykset säilyvät lähes samoina kuin viime vuonna

Neuvottelut Tenon määräaikaisen kalastussäännön muuttamisesta käynnistyvät Norjan kanssa tämän vuoden aikana.
Tulevalla kaudella Tenojoen rantakalastusluvan lupavuorokausi alkaa klo 19 ja vuorokautinen rauhoitusaika siirtyy yöaikaan, klo 24—07.

Tenojoen vesistön yläosan lohikannat tarvitsevat elvytystä vielä vuosia. Tämän vuoksi kalastussääntöön ei voitu tehdä muutoksia, jotka lisäisivät merkittävästi lohiin kohdistuvaa kalastuspainetta, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Suomi ja Norja allekirjoittivat viime viikolla Tenon kalastussäännön muutoksia koskevan pöytäkirjan ja valtioneuvosto antoi asetuksen.

Muutokset sääntöön olivat vähäisiä, todetaan MMM:n tiedotteessa. Yksi merkittävimmistä muutoksista oli lasten kalastusmahdollisuuksien parantaminen.

Uuden säännön mukaan kaikkiin kalastuslupatyyppeihin on mahdollista liittää kalastuslupa lapselle, joka asuu Tenon vesistön jokilaaksojen ulkopuolella. Lasten saamat saaliit raportoidaan luvanhaltijan saalisraportoinnin yhteydessä.

"Tällaista mahdollisuutta on kaivattu kalastusperinteen siirtämistä varten", kertoo MMM:n neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste.

Tulevalla kaudella rantakalastusluvan lupavuorokausi alkaa klo 19 ja vuorokautinen rauhoitusaika siirtyy yöaikaan, klo 24—07.

Vuosittaisten tarkistusten lisäksi neuvottelut Tenon määräaikaisen kalastussäännön muuttamisesta ovat käynnistymässä Norjan kanssa kuluvana vuonna. Tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä auki korona-tilanteen vuoksi.

Kalastusluvat tulevat aikanaan myyntiin Lapin ely-keskuksen lupakauppaan. Alustavasti lupien myynnin on kaavailtu alkavan 20.4., mutta poikkeusolot voivat vielä vaikuttaa myynnin aloitukseen.

Tornionjoen kalastusmääräykset ovat tänä vuonna lähes samat kuin viime vuonna.

Ainoat uudet määräykset koskevat mahdollisuutta pitää saaliina Tornionjoen merialueella saatavia rasvaeväleikattuja taimenia ja mahdollisuutta jatkaa siian ja hauen kalastusta Kilpisjärvessä koko syyskauden ajan.

Lue lisää

Joka kolmas matkailukalastaja saa Tenojoella saalista

Tenolle kalaan matkustavat tyypillisesti yli 50-vuotiaat – lohen tavoittelun vaikutus Utsjoen paikallistalouteen oli vuonna 2018 yli neljä miljoonaa euroa

Tenojoen lohikannat aallonpohjassa – vesistön eri osille asetetut lohen kutukantatavoitteet ovat jääneet laajalti saavuttamatta

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuskieltoa kaudelle 2021