Erä

Luonto-Liitto ei hyväksy suden kannanhoidollista metsästystä

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä, liitto toteaa tiedotteessa.
Jukka Pasonen
Luonto-Liiton mukaan ministeriön tavoitteet susikannan hoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa.

Luonto-Liiton tavoitteena on edistää suden suojelua, sekä ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, ei suden kannanhoidollista metsästystä, järjestö tiedottaa.

"Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä."

Luonto-Liitto on ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettamassa työryhmässä koskien susikannan hoitoa Suomessa.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee, tiedottaa ministeriö.

"Ministeriö tiedotteessa annettaan ymmärtää, että tämä olisi koko ministeriön asettaman työryhmän kanta asiaan. Luonto-Liitto ei tue maa- ja metsätalousministeriön lähettämän tiedotteen sisältöä."

Liiton mukaan ministeriön tavoitteet susikannan hoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa.

Luontodirektiivissä määritellään, että suden metsästäminen voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, eikä suden tappaminen heikennä lajin suotuisan suojelutason saavuttamista sen luontaisella levinneisyysalueella.

”Tällä hetkellä on olemassa ja kehitteillä lukuisia susivahinkoja estäviä ennaltaehkäisykeinoja tuotantoeläinten ja metsästyskoirienkin suojaksi kuten petoaidat, metsästyskoirien suojaliivit ja äänikarkotteet. Lisäksi on tärkeä levittää asiallista ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sudesta ja lajin tärkeästä merkityksestä osana koko ekosysteemiä. Näillä tavoin voimme edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa rakentavassa hengessä”, painottaa Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava.

Lue lisää:

Susijahtiin saatetaan päästä talvella 2021–2022 – seuraava askel matkalla kannanhoidolliseen metsästykseen on suotuisan suojelutason määrittely

Lue lisää

Kuuluuko susi oikeasti Suomen luontoon?

Susi Virossa ja Suomessa

Lukijalta: Virossa sudet pysyvät metsissä ja kansa on tyytyväinen, vaikka susitiheys on moninkertainen Suomeen verrattuna

Suomen susipolitiikan oudot kiemurat