Erä

Luonto-Liitto ei hyväksy suden kannanhoidollista metsästystä

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä, liitto toteaa tiedotteessa.
Jukka Pasonen
Luonto-Liiton mukaan ministeriön tavoitteet susikannan hoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa.

Luonto-Liiton tavoitteena on edistää suden suojelua, sekä ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, ei suden kannanhoidollista metsästystä, järjestö tiedottaa.

"Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, eikä harvalukuista susikantaa pidä hoitaa metsästämällä."

Luonto-Liitto on ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asettamassa työryhmässä koskien susikannan hoitoa Suomessa.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu etenee, tiedottaa ministeriö.

"Ministeriö tiedotteessa annettaan ymmärtää, että tämä olisi koko ministeriön asettaman työryhmän kanta asiaan. Luonto-Liitto ei tue maa- ja metsätalousministeriön lähettämän tiedotteen sisältöä."

Liiton mukaan ministeriön tavoitteet susikannan hoidossa ovat ristiriidassa muun muassa EU:n luontodirektiivin kanssa.

Luontodirektiivissä määritellään, että suden metsästäminen voidaan hyväksyä ainoastaan silloin, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole, eikä suden tappaminen heikennä lajin suotuisan suojelutason saavuttamista sen luontaisella levinneisyysalueella.

”Tällä hetkellä on olemassa ja kehitteillä lukuisia susivahinkoja estäviä ennaltaehkäisykeinoja tuotantoeläinten ja metsästyskoirienkin suojaksi kuten petoaidat, metsästyskoirien suojaliivit ja äänikarkotteet. Lisäksi on tärkeä levittää asiallista ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa sudesta ja lajin tärkeästä merkityksestä osana koko ekosysteemiä. Näillä tavoin voimme edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa rakentavassa hengessä”, painottaa Francisco Sánchez Molina, Luonto-Liiton suurpetovastaava.

Lue lisää:

Susijahtiin saatetaan päästä talvella 2021–2022 – seuraava askel matkalla kannanhoidolliseen metsästykseen on suotuisan suojelutason määrittely

Lue lisää

Kuuluuko susi Suomen luontoon?

Ammutaanko kokonaisia susilaumoja vai susiyksilöitä? – kannanhoidollisen metsästyksen toteutustavasta pitää keskustella jo nyt, vaatii MTK:n edustaja

Susialoitetta käsiteltiin eduskunnassa – "Eivät ihmiset ymmärrä miten näin yksinkertainen asia on saatettu tällaiseen juridiseen konkeloon"

Susien pihakäynnit ja pannoituksesta luopuminen harmittavat ministeri Leppää – "Susivahinkoja on ollut liikaa, pantatiedoille olisi tarve"