Erä

Valkohäntäpeurojen pyyntilupia tarve lisätä huomattavasti – kantatavoitteiden saavuttaminen edellyttää arviolta yli kolmanneksen lisäystä pyyntilupa- ja saalismäärään

Kanta-arviomenetelmän kehittyessä on havaittu, että aiempi arvio ja viime kaudelle asetetut kaatotavoitteet olivat alimitoitettuja.
Hirvitalousaluekohtaiset peurakantatavoitteet asetettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa.

Valkohäntäpeuroja kaadettiin koko maassa ennätysmäärä eli noin 70 000 yksilöä viime metsästyskaudella. Asetetut kovat saalistavoitteet saavutettiin pääosin.

”Kiitos siitä metsästäjille. Kasvaneesta saalismäärästä huolimatta peurakanta on Luonnonvarakeskuksen tuoreen arvion mukaan kasvanut edelleen noin 15 prosentilla”, todetaan Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton yhteistiedotteessa.

Saaliista noin 95 prosenttia saatiin Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-­Hämeen ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueilla.

Valkohäntäpeurakannan kasvu on voimakkainta ennestään tiheillä alueilla.

Kanta-arviomenetelmän kehittyessä on havaittu, että aiempi arvio ja viime kaudelle asetetut kaatotavoitteet olivat alimitoitettuja.

Tänä keväänä asetettiin ensimmäistä kertaa hirvitalousaluekohtaiset peurakantatavoitteet. Se tehtiin yhteistyössä sidosryhmien ja metsästäjien kanssa.

Tavoitteet tähtäävät selvästi nykyistä pienempään peuramäärään tiheän kannan alueilla lounaisessa Suomessa. Niiden toteutumisen arvioidaan edellyttävän kokonaisuudessaan jopa yli kolmanneksen viime vuotta suurempaa pyyntilupa- ja saalismäärää.

Riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset suunnittelevat hirvieläinverotusta alue- ja paikallistasolla ja kannustavat metsästysseuroja tutustumaan verotussuunnitelmiin ennen pyyntilupien hakemista.

Hirvieläinten pyyntilupia tulee hakea riistakeskukselta huhtikuun loppuun mennessä. Lupia ei ole mahdollista hakea enää tämän jälkeen.

Haettava lupamäärä on tärkeää mitoittaa heti riittävän suureksi sekä hakea lupia yli arvioidun tarpeen ”pankkiluviksi”, joita voidaan ottaa käyttöön kauden edetessä.

Peurakannan leikkaamis­tavoitteeseen pääseminen tulee vaatimaan metsästäjiltä suuria ponnistuksia.

Sekä riistakeskus että Metsästäjäliitto etsivät ja tarjoavat keinoja metsästäjien ja metsästysseurojen jahti­järjestelyjen tukemiseen.

Lue lisää

Pyyntilupia valkohäntäpeurajahtiin lisättiin kolmanneksella edellisvuodesta yli 58 000 lupaan – hirvijahdissa käytettävissä yli 50 000 pyyntilupaa

Ennätysmäärä valkohäntäpeuran kaatolupia Varsinais-Suomeen

MTK: Valkohäntäpeuravasojen metsästys pitäisi vapauttaa – edellyttäisi muutosta metsästyslakiin

Lapin hirvilupien määrä kasvoi neljänneksellä – Valkohäntäpeuran lupia ennätysmäärä Varsinais-Suomeen