Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Hevoset

Hevosopistolla henkilöstön kahtiajako – HU väittää: Koulutusyhtiötä johdetaan pelolla, Opiston johto: enemmistö ei koe ongelmia

Kanteleminen hallitukselle ja julkisuuteen ei ole yrityksen sisäisten ongelmien ratkomisessa paras tapa, pahoittelee hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius. Luottamushenkilöt eivät halua kommentoida tilannetta.
Jarno Mela
Hevosopiston alueella on runsaasti eri vuosikymmenien korjausvelkaa, jonka suuret kustannukset ovat yksi taloutta jo jonkin aikaa rasittanut tekijä. Nyt rasitteeksi on noussut myös työilmapiirin kahtiajakoisuus.

Hevosurheilu-lehti (HU) luo perjantaisessa uutisessaan kuvan, että Hevosopistoa johdetaan pelon ilmapiirissä. Takana on 30 työntekijän haastattelut.

Heistä osa on nykyisiä, osa entisiä työntekijöitä.

Uutisesta ei tarkasti selviä, mille ajanjaksolle kuvatut henkilöstöongelmat ajoittuvat ja moniko haastatelluista on yhä opistolla töissä.

HU kertoi Hevosopiston ongelmien käsittelystä myös jo viikko sitten. Tuolloin opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Hevosopiston omistajille oli kanneltu kirjeitse huonosta johtamisesta ja ilmapiiriongelmista.

Uutisessa epäasiallinen käytös liitetään nimenomaan rehtori-toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäkeen.

Sen jälkeen Hevosurheilun mukaan Hevosopiston johto on kerännyt lehden uutisoinnin vastapainoksi omaa adressiaan, jossa todetaan, että suurin osa opistolla työskentelevistä on tyytyväisiä tilanteeseen.

MT:lle Mansikkamäki ja viestintäjohtaja Suvi Louhelainen kiistävät erikseen, että johto olisi organisoinut adressia.

Sen sijaan MT on saanut nähdäkseen sähköpostiviestejä, jotka on päivätty asian julkitulon eli 6.11. jälkeen. Työntekijät ovat itse oma-aloitteisesti halunneet kertoa, että he sitoutuvat irti kirjeistä, joita koko henkilöstön nimissä on lähetetty.

Viesteissä myös vedotaan siihen, että ongelmien vieminen julkisuuteen haittaa työrauhaa, kun ongelmia tulisi ennemmin käsitellä avoimesti talon sisällä.

Lakimies Antti Linna toimii Hevosopiston hallituksen sihteerinä ja on selvittänyt ilmapiiriongelmien laajuutta.

Noin 40 työntekijää on ilmoittanut viikon aikana, että heidän arvionsa mukaan kantelukirjeiden sisältö ei edusta koko henkilöstön käsitystä työhyvinvoinnista. Määrä on yli puolet vakinaisista ihmisistä.

Linna ja hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius ovat tavanneet luottamushenkilöstön sekä muita henkilöstön edustajia. Niin sanotuissa kuulemisissa pyritään luomaan kokonaiskuva jakautuneesta tilanteesta. Ne jatkuvat edelleen.

"Olemme koettaneet saada näkyviin käytännön esimerkkejä pelolla johtamisesta ja huonosta johtamisesta, joita on julkisuuteen tuotu. Meille ei ole annettu konkreettisia esimerkkejä muutoin, kuin että joku johtaja oli korottanut ääntään", Linna kuvaa toistaiseksi kuultuja.

Juristina hän muistuttaa, että jos esitetään tällaisia vakavia syytöksiä, niiden tueksi tarvittaisiin todisteita.

Isot muutostilanteet herättävät tunteita kaikissa. "Johtajakin voi joskus korottaa ääntään. Aina ei ole mahdollista johtaa ilon kautta, vaikka siihen pyritäänkin", hän pohtii tilannetta.

Linnan läpikäymien viestien ja keskustelujen perusteella työntekijöiden huoli kohdistuu ennen kaikkea koulutusyhtiön strategiaan eli siihen, mihin Hevosopistoa ollaan viemässä.

Tässä mielessä ongelmien taustalla on enemmänkin suurten muutosten aiheuttama "rekyyli" kuin suoranaiset todisteet epäasiallisesta johtamisesta.

"Toki ihmisillä voi olla rehellisiä kokemuksia, että henkilöstöjohtaminen ei ole ollut niin henkilöstöä tukevaa kuin se voisi olla. Mutta ymmärrän myös ne henkilöstön näkemykset, että asioiden tuominen tällä tavalla julkisuuteen vaarantaa koko opiston isomman edun."

MT:n saaman selvityksen mukaan Hevosopistolta ei ole ainakaan kahden viime vuoden aikana tehty työsuojeluilmoituksia eikä ammattiliitoista ole tullut yhteydenottoja työhyvinvoinnin osalta. Myöskään työterveyshuollon raporttien mukaan tilanne ei ole huolestuttava.

MT tavoitteli perjantaina Hevosopiston luottamushenkilöitä. He eivät vastanneet yhteydenottopyyntöihin, eivätkä olleet kommentoineet tilannetta myöskään Hevosurheilu-lehdelle.

Näin kaikkia tietoja ei ole voitu vielä tarkistaa.

Thomas Stenius toteaa, että viime vuosien muutos on ollut valtavan suuri ja henkilöstölle vaikea. Takana on ammatillisen koulutuksen rahoituksen tuntuva leikkaus. Lisäksi vuosikymmenien saatossa Hevosopistolle kertynyt rakennuskanta kärsii pahasta korjausvelasta ja hallitus teki syyskuun lopulla päätöksen alkaa luopua osasta rakennuksia.

"Olemme koko ajan tukeneet henkilökunnan tilannetta. Jatkamme työterveyspalveluja ja jo kesäkuussa ennen kuin näitä ongelmia oli tuotu esiin, päätimme tehdä henkilöstötutkimuksen."

Tutkimuksesta on nyt pyydetty tarjoukset ja sen kyselyjä suunnitellaan parhaillaan.

Ypäjän kunnanvaltuusto päätti torstaina kokoukseen tuodussa aloitteessa, että se haluaa täyden selvityksen Hevosopiston työhyvinvoinnista. Hevosopiston hallitus on viime viikolla käynyt keskustelun jo tilanteesta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

"Ymmärtääkseni meidän näkemys tyydytti ainakin siinä vaiheessa. Myös Suomen Hippos on pyytänyt selvitystä tilanteesta. Muilta omistajilta ei ole kuulunut mitään", Stenius kertoo.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tämän kuun lopussa. Kokouksia pidetään normaalisti noin yksi kuukaudessa.

Stenius tuo ilmi sen, että kanteleminen hallitukselle tai julkisuuteen ei ole yrityksen sisäisten ongelmien ratkomisessa paras tapa.

"Jos sillä edellytetään, että hallitus hyppäisi ohi toimivan johdon ja toimitusjohtajan hoitamaan näitä asioita, en pidä sitä järkevänä", hän sanoo.

"On toki tosi ikävää, että tällaista kirjoitellaan. Pitää muistaa, että Hevosopisto on edelleen tosi isossa (talous)kriisissä. Se, että onnistuttiin viime vuonna tekemään hyvä tulos, ei tarkoita, että voidaan huokaista helpotuksesta. On paljastunut yhä enemmän se kuilu, jonka partaalla Hevosopisto seisoo", hän sanoo viitaten päätöksiin rakennuskannan vähentämisestä.

Hallitus ja toimiva johto laativat parhaillaan tulevien kolmen vuoden strategiaa ja sen valmistelussa on myös kuultu henkilöstöä.

Pauliina Mansikkamäki kertoo, että työhyvinvoinnin tilanteen selvittämistä jatketaan.

Henkilöstötutkimuksen lisäksi työterveyshuolto on lisännyt työpaikkakäyntien määrää ja myös työnohjaukseen panostetaan.

Konsulttiyhtiö Business Excellence Finland, joka on myös aiemmin tukenut Hevosopiston johtoryhmää esimiestyössä ja muutosjohtamisessa, tekee nyt ulkopuolisen selvityksen siitä, miten tämän hetkiset esimiehet näkevät tilanteen.

Hevosopisto on osakeyhtiömuotoinen koulutusyhtiö, jossa toimii ammatillisen koulutuksen lisäksi hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus. Sillä on toimintaa sekä kilparatsastuksen että raviurheilun puolella.

Hevosurheilu uutisoi ensimmäisen kerran perjantaina 6.11. nimettömiin lähteisiin perustuen Hevosopisto Oy:n sisäisistä ilmapiiriongelmista.

Lue myös:

Hevosopisto alkaa luopua rakennuksistaan – katettua alaa viisi hehtaaria, korjausvelka 32 miljoonaa euroa

Hevosopisto sanoi irti vain kolme - uudelleenjärjestelyt tuovat töitä lähes kaikille

Rankka talouskuuri

  • Hevosopisto Oy:n rankkaan talouskuuriin johti opetuksen valtiontukien putoaminen liki 40 prosenttia vuodesta 2016.
  • Opiston rakennuskanta ja sen korjausvelka rasittaa myös koulutusyhtiön toimintaa.
  • Viime vuonna Hevosopiston koulutus sekä siihen kuuluva valmennuskeskus työllistivät 77 henkilötyövuoden edestä.
  • Vuoden 2018 lopun yt-neuvotteluissa kolme irtisanottiin, mutta Hevosopistolta on sen jälkeen lähtenyt useampi keskeinenkin työntekijä.
  • Koronan vuoksi koko henkilökunta lomautettiin tänä kesänä kolmeksi kuukaudeksi.
  • Hevosopiston omistavat tasaneljänneksin Suomen valtio, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto ja alueen kolmen kuntaa (Ypäjä, Jokioinen, Forssa).
MT Hevoset
Lue lisää

Hevosopiston johto ja omistajat kokoustivat torstaina yli kolme tuntia – vaatimuksia erityistilintarkastuksesta ja ylimääräisestä yhtiökokouksesta ei hallituksen puheenjohtajan mukaan tehty

Hevosopiston henkilökunta kuihtuu budjetin pakkosopeutuksen jälkeen viidellä

Ensin jakautui Hevosopiston henkilökunta, nyt myös omistajat – MT:n kysely: Omistajaohjauksesta kirjattu linja vain valtiolla

Hevosopiston omistajista osa haluaa ylimääräisen yhtiökokouksen – ei selvää, halutaanko vaihtaa koko hallitus

MT Hevoset