Hevoset

Raviratojen yhteistyö tiivistyy entisestään – perustetaan oma valiokunta käytäntöjen jakamiseen ja rahoituksen valmisteluun

Investointitukien aikataulu on raviradoille liian tiukka, kun hanke pitäisi kilpailuttaa ja toteuttaa loppuun alle vuodessa.
Elina Paavola
Raviradat tahtovat nyt itse tiivistää yhteistyötään. Hippoksen yhteyteen syntyy niille uusi valiokunta, kunhan aluiden edustuksen nimeämiseen löydetään selkeä toimintamalli ilman, että koko järjestön sääntöjä tarvitsee muuttaa.

Suomen Hippoksen valtuuskunta pääsi kuin pääsikin äänestämään kevätkokouksessa keskiviikkona.

Mikkelin raviradan edustajan Heikki Kososen ehdotus raviratojen yhteisen foorumin perustamisesta meni äänestykseen sen osalta, edellyttääkö valtuuskunta hallitusta valmistelemaan uuden elimen perustamisen syyskokoukselle vai riittääkö ponsi, että asian valmistelua selvitetään syksyyn mennessä.

Kysymys oli muotoseikoista, sillä hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson kertoi hallituksen pitävän ehdotusta itsessään toteuttamiskelpoisena.

"Kososen ehdotus on hyvä, mutta se olisi vaatinut vähän eri sanavalintoja", hän totesi MT:lle.

Nyt saatu esitys foorumin tai valiokunnan perustamisesta edellyttää, että raviratojen yhteistyöalueet virallistetaan. Ehdotuksen mukaan joka alue saisi kaksi edustajaa ja lisäksi maan päärata yhden. Suomen Hippos nimeää sitten valiokuntaan omat jäsenensä.

"Raviratojen yhteistyöalueita ei ole nimetty Hippoksen säännöissä ja sääntöjen muuttaminen olisi pitkäaikainen ja työläs prosessi", Eriksson muistutti.

Alueellista yhteistyötä on viime vuosina harjoitettu pikkuhiljaa lisääntyen. Toistaiseksi pohjoiset radat ovat ainoa, joka on myös rekisteröinyt toimintansa. Itä-Suomen ratojen yhteistyökin on aktivoitunut. Sen sijaan läntisen ja etelän ratojen yhteistyössä on asiayhteyksistä vaihdellen näkynyt muutamaa eri kokoonpanoa.

Eriksson totesi, että uusi valiokunta tulee muodostettavaksi. Samalla hän laittoi pallon radoille, että ne itse määrittelevät oma-aloitteisesti sen, mihin aluejakoon edustukset perustuvat.

Raviratojen uuden valiokunnan päätehtävistä ei ollut erimielisyyttä.

Se valmistelisi Hippoksen hallituksen kanssa esitykset, kuinka rahapelivirroista saatavaa valtiontukea suunnataan.

Samalla se tekisi töitä siihen, että raviradoilla hyväksi havaitut käytänteet saataisiin laajemmin käyttöön ja että neuvoteltaisiin myös valtakunnallisia markkinointi- ja yhteistyösopimuksia eri sidosryhmien kanssa.

Edelleen Kososen ehdotuksiin kuuluu, että uusi elin ohjaisi Hippoksen strategian toteutumista radoilla ja osallistuisi lajin markkinointiin.

Käytännössä edettäisiin siis suuntaan, jossa raviratojen yhteistyö syvenisi nykyisestä selvästi.

Ehdotuksesta oli keskusteltu myös raviratojen työryhmässä, joka valmistelee kriteereitä ravikilpailutoiminnan tulevien vuosien suuntaamiselle. MT:n uutisessa maanantaina saman ehdotuksen toi esiin pohjoisia ratoja edustava Ilkka Soronen.

Jyväskylään kokoontui Hippoksen 43-jäsenisestä valtuuskunnasta noin puolet. Toinen puoli osallistui etäyhteyksin.

Kokous sinetöi viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi hyväksyttiin ensi vuoden valtiontukien jakamisen päälinjat ja valtuutettiin hallitus neuvottelemaan sen yksityiskohdat maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Yksi painava evästys valtuuskunnalla kuitenkin oli: investointitukiin oikeuttavat hankkeet pitää nykyisellään saada kilpailutettua ja myös vietyä loppuun vuodessa. Tänä vuonna aika on jäämässä vielä lyhyemmäksi, sillä tukipäätökset selvisivät vasta toukokuun alussa.

Se on kohtuuttoman nopea aikataulu, kun kesän korvalla urakoitsijat ovat kiinni jo sovituissa hankkeissa, totesi Joensuun raviradan toimitusjohtaja Pasi Pykäläinen.

Investointihankkeille esitetään siksi kahden vuoden enimmäiskestoa.

Ensi vuoden valtiontuki noudattanee suunnilleen viime ja tämän vuoden linjoja. Niiden yhteismäärä on noin 39 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Kauhanen muistutti esityksessään, että lopullinen summa selviää vasta syksyn lisäbudjetissa.

Kauhanen myös esitteli tarkan listan siitä, kuinka viime syksynä hyväksytyn strategian mittarit raviurheilun ja hevoskasvatuksen eri osa-alueiden toiminnalle ovat toteutuneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 15 prosenttia suomalaisista on vähintään melko kiinnostuneita raviurheilusta, mikä tarkoittaa yli 700 000 suomalaista. Viime syksynä lukema oli 13.

Raviurheilun näkyvyys päämedioissa on myös kohentunut ja laajentunut. Tosin Kauhasen otanta käsitti tältä osin vain Ylen ja Helsingin Sanomat.

Samoin hevospelien verkkoasiakkaiden määrä on sekin nousussa: kirjautuneita pelaajia oli alkuvuoden aikana 26 prosenttia.

Digitalisaation puolella edistys on myös vauhdikasta. Heppa-järjestelmän uudet ominaisuudet kuten valmentajille tehty sarjakone ja laskujen sähköinen tilausjärjestelmä ovat osoittautuneet suosituiksi.

Ainoa tavoite, jota ei ole toistaiseksi saatu liikkeelle, on "mahdollistaa naisten ja nuorten mukaantulo raviurheilun eri organisaatioissa ja luottamuselimissä". Sen myönsi Kauhanenkin.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton edustaja Henna Virkkunen kiinnitti asiaan huomiota painottaen, että se on kaikkien alan organisaatioiden yhteinen etu.

"Toimet pitää ehdottomasti käynnistää, koska tämä on hevosalan tulevaisuuden kynnyskysymys."

Kari Eriksson on ehdottoman samaa mieltä. Hän kuitenkin korosti kokouksen jälkeen MT:lle, että Suomen Hippoksen päätöksin tilanne ei käytännössä ole muutettavissa.

"Me voimme kehottaa ja opastaa jäsenyhdistyksiämme, muttemme pakottaa. Se voisi olla hyvä, että luottamushenkilöt pohtisivat itse, missä vaiheessa voisi siirtyä taustajoukkoihin ja antaa tilaa nuoremmille."

Kautta Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen tarvitaan siis kulttuurin muutosta, joka alkaa ehdokasasettelusta.

Esimerkiksi Suomen Hippoksen valtuuskunnassa ikä- ja sukupuoliasetelma näkyy selvästi. Keskiviikon kokouksen paikalla olleista 42 edustajasta seitsemän oli naisia, jos mukaan luetaan nuorison edustaja, jolla ei ole äänioikeutta.

Kokouksen varsinaisista 41 edustajasta kahdeksan eli vähemmän kuin viidennes on alle 50-vuotiaita. Ikäjakauma on tällä tavalla mitaten sentään aavistuksen kohentunut viime vuodesta.

Lue myös:

MT toimittajan kommentti Hippoksen strategiaan (marraskuu 2020): Hippoksen eväät tulevaan – Uusi strategia, ukkoutuvat voimat

MT Hevoset
Lue lisää

Suomen Hippokseen ravialueet ja valiokunta syntyivät – vaikutukset hevosjalostusliittoihin jäivät ilmaan

Suomen Hippoksen hallitus uudistui: Kuosmanen ja Mahlamäki uusina, Voutilainen jatkaa

Uutistausta: Suomen Hippoksen valtuuskunnalla mittauspiste omalle strategialleen – hallitukseen lisää naisia ja nuorempia vai päinvastoin?

Isosalon tilan 16. viljelijä Sanna Päivike: "On tämä niin makeeta. Ei mistään muusta työstä voi saada tällaista fiilistä"

MT Hevoset