Liikkuvan poliisin perinneyhdistys jyrähtää uudesta tieliikennelaista: "Täysin käsittämätöntä" - Koneet & autot - Maaseudun Tulevaisuus
Koneet & autot

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys jyrähtää uudesta tieliikennelaista: "Täysin käsittämätöntä"

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan kesäkuun alussa.
Johannes Tervo
Perinneyhdistys huomauttaa, että uuden tieliikennelain myötä on mahdollista, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista jää kokonaan rankaisematta.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen mielestä uudessa tieliikennelaissa oleva liikennevirhemaksu on esimerkki huonosta ja rikosoikeudellisten kriminalisointiperiaatteiden vastaisesta lainsäädännöstä. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan kesäkuun alussa.

Perinneyhdistys huomauttaa, että uuden tieliikennelain myötä on mahdollista, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista jää kokonaan rankaisematta, koska uuden liikennevirhemaksun soveltamisala päättyy 20 km/h ylinopeuteen, ja jo 21 km/h:n ylinopeudesta tulisi rangaistussäännöksenä käyttää rikoslakiin kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamista.

"Lain tulkinnan mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei voida kuitenkaan rangaista silloin, jos tienkäyttäjän menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vain vähäistä vaaraa. Kun liikennevirhemaksu voidaan määrätä enintään 20 km/h ylinopeudesta, sitä suuremmasta, vain vähäistä vaaraa aiheuttavasta ylinopeudesta ei voi määrätä kumpaakaan, ei sakkoa eikä liikennevirhemaksua", perinneyhdistys toteaa kannanotossaan.

Liikennevirhemaksun liian alhainen soveltamisalue voi liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen mielestä johtaa käytännössä siihen, että poliisi ei voi rangaista sakolla esimerkiksi moottoritiellä 100 km/h- tai 120 km/h -rajoitusalueella ajettua yli 20 km/h ylinopeutta, ellei teon tunnusmerkistö täytä rikoslakiin kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistöä, johon sisältyy vähäistä suurempi vaara toisen hengelle tai terveydelle.

"Konkreettisesti tämä ongelma esiintyy siirryttäessä syksyisin talvinopeusrajoituksiin. Tänään 10 km/h ylinopeus saattaa huomenna olla 30 km/h ylinopeus, vaikka olosuhteet tiellä ovat samat", yhdistys kritisoi.

Tilanne olisi ollut liikkuvan poliisin perinneyhdistyksen kannanoton mukaan helposti korjattavissa siten, että kiinteämääräisen liikennevirhemaksun soveltamisaluetta olisi laajennettu Ruotsin ja useiden muiden maiden esimerkkien mukaisesti jopa 30 - 40 km/h ylinopeuksiin asti.

"On täysin käsittämätöntä, että kyseinen merkittävä epäkohta on jäänyt 1.6.2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin, vaikka useat liikenneturvallisuuden asiantuntijatahot ovat lain lausuntokierroksella omissa lausunnoissaan kiinnittäneet huomionsa edellä kuvattuun vakavaan epäkohtaan", yhdistys jyrähtää.

Lue lisää:

Pyöräilyyn tulee uusia sääntöjä kesäkuussa tieliikennelain muuttuessa – autoilijoille tulee väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella

Keltainen sulkuviiva häviää Suomen teiltä – autoilijoiden oltava tarkkana, koska lähivuosina tien päällä on sekä vanhoja että uusia merkintöjä

Aiemmin hätävilkkuja sai käyttää vain auton liikkuessa – asiaan tulee kesäkuun alussa muutos, jolla seurataan muun Euroopan esimerkkiä

Lue lisää

50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus, rikesakon tilalle liikennevirhemaksu – uusi tieliikennelaki tuo myös pyöräilijöille muutoksia

Oletko sinä törmännyt tiellä oleviin vaahtohattaroihin? Vaahdolla voi ely-keskuksen mukaan olla autoilijoita helpottava tarkoitus

Moottori-lehti testasi uusia kevytperävaunuja: Yksi peräkärry hajosi väistökokeessa

Uusi tieliikennelaki muuttaa tienkäyttäjien elämää kesäkuun alusta alkaen – tässä tärkeimmät muutokset