Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Kotimaa

MT-gallup: Verojen kiristäminen suomalaisten ykkösvaihtoehto koronalaskun maksamiseen

Porvaripuolueita kannattavat asettavat tulonsiirtojen ja palveluiden leikkaamisen veronkorotusten edelle.
Jukka Pasonen

Verojen kiristäminen saa suomalaisilta suurimman kannatuksen koronan aiheuttamien kulujen maksamiseen.

Kiristyksiä kannattaa 24 prosenttia MT:n gallupiin vastanneista. Julkisia palveluita karsisi 18 prosenttia ja sosiaaliturvaa sekä muita etuuksia leikkaisi 12 prosenttia. Vähiten kannatusta sai eläkeiän nosto. Sitä suosii 6 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 14 prosenttia antaa jonkin muun keinon kulujen kuittaamiseen. Näissä vastauksissa toistuvat monet yllämainituista keinoista hieman mukaillen. Joukossa on myös useita sellaisia ehdotuksia, joilla on vähäinen vaikutus valtiontalouteen.

Avoimissa vastauksissa usein toistuvia ehdotuksia ovat muun muassa velan ottaminen, verotuksen kohdentaminen suurituloisiin, yritysten tukeminen, työllisyyden lisääminen ja julkisen sektorin kustannusten karsiminen.

Suurin osa MT:n gallupiin vastanneista, kaikkiaan 26 prosenttia, ei osaa sanoa, miten koronasta aiheutuva lasku pitäisi kuitata.

Tiedot selviävät Kantar TNS Agrin huhtikuun lopulla tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 107 suomalaista satunnaisotannalla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa-antavia.

Puoluekannan mukaan eritellyissä vastauksissa ilmeni selkeämpi käsitys siitä, miten koronakriisin aiheuttamia kuluja pitäisi hoitaa. Vasemmistopuolueet ja vihreät suhtautuvat suopeimmin verojen kiristyksiin ja kielteisimmin leikkauksiin. SDP:n äänestäjistä 42 prosenttia, vihreiden äänestäjistä 45 prosenttia ja vasemmistoliiton äänestäjistä 51 prosenttia vastasi veronkiristysten olevan oikea keino epidemiakulujen kuittaamiseksi.

Julkisten palvelujen karsimista kannattaa 17 prosenttia SDP:n äänestäjistä, 16 prosenttia vihreistä ja 4 prosenttia vasemmistoliittolaisista. Etuuksien leikkaamisessa vastaavat luvut ovat 2 prosenttia SDP, 9 prosenttia vihreät ja 6 prosenttia vasemmistoliitto.

Keskustaa äänestävien joukossa etuuksia leikkaisi 20 prosenttia, julkisia palveluita supistaisi 23 prosenttia ja verotusta kiristäisi 16 prosenttia. Keskustan äänestäjien joukossa yleisin vastaus on kuitenkin "en osaa sanoa". Näin sanoi 25 prosenttia vastaajista.

Kokoomuksen äänestäjien keskuudessa julkisten palvelujen karsimista kannattaa 30 prosenttia ja etuuksien leikkaamista 25 prosenttia. Veronkiristysten kannalla on 17 prosenttia kokoomusta äänestävistä.

Perussuomalaisten äänestäjät suhtautuvat kielteisimmin veronkiristyksiin. Vaihtoehdon valitsi 13 prosenttia puoluetta äänestävistä. Suosituimmat keinot ovat "joku muu" ja julkisten palveluiden leikkaaminen. Molempia keinoja kannattaa 22 prosenttia perussuomalaisista vastaajista.

Verojen kiristämistä kannatettiin eniten pääkaupunkiseudulla ja kaupunkimaisissa kunnissa. Keinon kannatus on näillä alueilla 26 prosenttia. Alle 30-vuotiaista 29 prosenttia, siis lähes kolmannes, suosii veronkiristyksiä.

Taajaan asutuissa kunnissa ja maaseutukunnissa veronkiristykset saavat vähemmän suosiota. Taajamissa kiristyksiä suosii 18 prosenttia, ollen silti suosituin keino koronalaskun kuittaamiseen.

Maaseutukunnissa julkisten palveluiden karsiminen on eniten suosiota saava keino. Sitä puoltaa 17 prosenttia vastaajista. Veronkiristyksiä kannattaa 14 prosenttia maaseudun vastaajista.

Lue myös:

Koronalaskun kuittaamista veronkiristyksillä suositaan kaikissa tuloluokissa

Jukka Pasonen
Lue lisää

"Ainakin kaupoissa ja kouluissa kaikkien pitäisi käyttää" – Moni pitää maskipakkoa tarpeellisena ratkaisuna

Valtionvelan huoleton lisääminen voi käydä kalliiksi

Puolustusministeri Antti Kaikkonen uskoo puolustuskyvyn säilyvän

Talouslukutaidolle on todellinen tarve