Talous

Koronalaskun kuittaamista veronkiristyksillä suositaan kaikissa tuloluokissa

Veronkiristykset ovat suosittu keino kaikissa MT:n gallupin tuloluokissa. Ammatillinen asema vaikuttaa enemmän kuin tulot.
Jarkko Sirkiä
Veronkiristykset saavat kaikissa tuloluokissa yli 20 prosentin kannatuksen keinona hoitaa koronaepidemian aiheuttamat kulut.

Suomalaisten halukkuus hoitaa koronaepidemian aiheuttamat kulut veronkiristyksillä yhdistää kaikkia tuloluokkia. Suosituimpia veronkiristykset ovat niissä talouksissa, joiden bruttotulot ovat alle 20 000 euroa vuodessa. Näistä 33 prosenttia vastaa veronkiristysten olevan oikea tapa maksaa koronalasku.

Korkeampi verotus on kuitenkin suosittua myös varakkaimpien vastaajien keskuudessa. Yli 85 000 euroa vuodessa tienaavista 23 prosenttia ehdottaa veronkiristyksiä ensisijaiseksi keinoksi kulujen hoitamiseen. Palveluiden leikkaaminen on näissä vastaajissa vain hieman suositumpaa. Julkisten palveluiden karsimisen nimeää ensisijaiseksi keinoksi 24 prosenttia varakkaimmista vastaajista.

Eniten ja vähiten tienaavien väliin jää kyselyssä kolme tuloluokkaa. Niissä kaikissa veronkiristykset ovat suosituin keino koronakulujen maksamiseksi. Veronkiristystä kannattavien osuudet ovat 20 000–35 000 vuodessa tienaavissa 22 prosenttia, 35 000–50 000 tienaavissa 26 prosenttia ja 50 000–85 000 tienaavissa 25 prosenttia.

Ammatillisella asemalla näyttää olevan tulotasoa enemmän vaikutusta siihen, miten vastaaja suhtautuu veronkiristyksiin. Veronkiristyksiä puoltavat eniten alemmat toimihenkilöt 31 prosentin osuudella ja vastustavat kotiäidit ja -isät 15 prosentin osuudella.

Myös kyselyyn vastanneet työttömät ja eläkeläiset suhtautuvat muita kielteisemmin veronkiristyksiin. Molemmissa ryhmissä veronkiristyksiä kannattaa 19 prosenttia vastaajista. Sekä työttömät että eläkeläiset olisivat sen sijaan halukkaita karsimaan julkisia palveluita. Eläkeläisissä osuus on 26 prosenttia ja työttömissä 27 prosenttia.

Sekä johtavassa asemassa olevista että yrittäjistä 23 prosenttia ottaisi koronakulujen ensisijaiseksi maksutavaksi veronkiristykset. Yrittäjien kanssa samassa vastausryhmässä ovat myös ammatinharjoittajat ja maanviljelijät. Näiden keskuudessa veronkiristykset ovat suosituin keino. Johtavassa asemassa olevista 27 prosenttia hoitaisi kustannukset ensisijaisesti sosiaaliturvan ja etuuksien leikkauksilla.

Työntekijöistä veronkiristyksiä suosii 27 prosenttia ja opiskelijoista 24 prosenttia. Molemmissa vastausryhmissä kiristykset ovat suosituin keino epidemian aiheuttamien kulujen hoitamiseen.

Tiedot selviävät TNS Agri Kantarin huhtikuun lopulla tekemästä kyselytutkimuksesta. Gallupiin vastasi 1107 ihmistä satunnaisotannalla. Koko kansan virhemarginaali on +/-3 prosenttiyksikköä. Osaotokset ovat suuntaa-antavia.

Lue myös:

MT-gallup: Verojen kiristäminen suomalaisten ykkösvaihtoehto koronalaskun maksamiseen

Lue lisää

Omien varojen päätös muuttaa EU:ta peruuttamattomasti

Lopettamista pohtivia yrittäjiä on nyt enemmän kuin kertaakaan aiemmin koronakriisin aikana – liikkumisrajoituksia pelätään "kuin ruttoa"

Biokaasun tuki on myös ympäristöteko

Peter Ingves alkoi voida huonosti ja otti aikalisän