MT 100 vuotta sitten: Maatalouden työntekijöillä jopa 13-tuntisia työpäiviä – Työsuhteisiin toiveissa yhtenäisyyttä

Maaseudun Tulevaisuus kirjoitti 12.8.1922 esimerkiksi muonamiesten saamista ruismääristä, jotka vaihtelivat valtavasti ympäri maata.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Työsuhde maataloudessa yhdenmukaisemmaksi. Vieläkin eräitä näkökohtia.

Meillä Suomessa on työsuhde eri maatiloilla hyvin erilainen. Niinpä esim. työaika saattaa saman kunnan alueella olevilla tiloilla suuresti vaihdella. Sosialihallituksen äskettäin toimeenpanema tutkimus osoitti, että esim. Kirvussa 31 tutkitusta tilasta oli 3 sellaista, joilla oli heinäkuun aikana käytännössä 10-tuntinen työpäivä; yhdellä tilalla oli 10½-tuntinen; kuudella 11-tuntinen, yhdellä 11½-tuntinen, kuudellatoista 12-tuntinen, yhdellä 12½-tuntinen ja kolmella 13-tuntinen työpäivä. Eräissä muissa kunnissa on työpäivän pituuteen nähden vieläkin suurempaa kirjavuutta havaittavissa. (…)

Sama sosialihallituksen tekemä tutkimus osoitti, että esim. Kirvussa saivat muonamiehet luontaispalkkana keskimäärin muonamiestä kohti rukiita 460 kg., mutta sitä vastoin Sipoossa mainittua viljalajia 718 kg. (…)

Onhan kyllä luonnollista, että esim. muonapalkkaus koetetaan sovittaa kullekin työmiehelle sen mukaan, miten paljon hän esim. perhesuhteittensa vuoksi tarvitsee taloudessaan maataloustuotteita. Niinikään ei voi myöskään vaatia, että työaika ehdottomasti olisi yhdenmukainen kaikilla tiloilla. Sellaisilla pientiloilla, joissa pääasiallisesti perheenjäsenet suorittavat maataloustyöt, tehdään useasti huomattavasti pitempiä työpäiviä kuin palkkatyötiloilla.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Mutta vaikkakin myöntänemme, että yllämainitunlaista erilaisuutta työsuhteessa on sallittava, niin on toiselta puolen sekä työnantajan että työntekijän kannalta toivottavaa, että työsuhde entistä suuremmassa määrässä yhtenäistyisi.

Lue myös:

Tiesitkö: Etelä-Amerikassa voi maksaa euroilla ja Euroopassa valtioiden raja kulkea ravintolan pöydän halki